تاليانيوز- تا به حال حتما برايتان پيش آمده که مجبور به حضور در محلي باشيد که چندان از آن خوشتان نمي آيد. در چنين مواقعي معمولا چکار مي کنيد؟ تحقيقات دانشمندان نشان مي دهد که کلنجار رفتن با موبايل و سرگرم کردن خود با آن روشي موثر براي سپري کردن زمان در چنين شرايطي است.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از Spoof، جوانان بيش از ديگر گروههاي سني از اين روش براي وقت گذراني استفاده مي کنند. کارشناسان معتقدند جوانان وقتي که در چنين شرايطي وانمود مي کنند در حال استفاده از گوشي خود هستند با تنش کمتري مواجه شده و گذشت زمان را سريع تر احساس مي کنند.

براي انجام اين پژوهش با 40 هزار کاربر 14 تا 35 ساله تلفن همراه در سراسر اروپا گفتگو شده است و اکثر قريب به اتفاق پرسش شوندگان گفته اند هنگامي که در شرايط دشواري هستند که دوست دارند زودتر سپري شود خود را با ارسال SMS يا اجراي بازي هاي گوشي سرگرم مي کنند يا حتي وانمود مي کنند با کسي در حال صحبت هستند.

محققاني که اين پژوهش را انجام داده اند معتقدند موبايل به علت امکانات و کاربردهاي گسترده اش به وسيله اي موثر براي کاهش تشنج و آرام کردن کاربران و فرار آنها از موقعيت هاي دشوار مبدل خواهد شد. چنانچه يکي از شرکت کنندگان در اين پژوهش اعتراف کرده بود هنگامي که پليس براي انجام تحقيقات در مورد جنايتي به منزلشان آمده بود وي با ادعاي آنکه مادرش به وي زنگ زده و براي پرستاري از پدر مريضش از او کمک خواسته از دست پليس خلاص شده است.