تاليانيوز- اگر قصد داريد با استفاده از گوشي هاي نوکيا ديگر لازم نيست از خدمات ديگر سايت هاي اينترنتي يا نرم افزارهاي ساخت سايرشرکتها استفاده کنيد. نوکيا خود برنامه جستجوي ويژه اي را براي تلفن هاي همراه ابدع کرده که از طريق آدرس اينترنتي http://mobilesearch.nokia.com در دسترس است.به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، نرم افزار ياد شده با گوشي هاي سري 6630, 6680, 6681, 3230 و N70 نوکيا سازگار است و با استفاده از آن مي توان به جستجوي متون، تصاوير و نيز جستجوي عمومي پرداخت.نوکيا قصد دارد نسخه هاي مختلفي از اين برنامه را براي استفاده کاربران تلفن هاي همراهش در کشورهاي مختلف عرضه کند. نسخه اصلي اين برنامه براي رفع نيازهاي کاربران اروپايي گوشي هاي نوکيا طراحي شده است.