مديرعامل مركز گسترش فناوري اطلاعات(مگفا) گفت: با توجه به فعاليت كنوني مگفا در حوزه سرويس‌هاي ارزش افزوده مبتني بر Sms در قالب B2b ، تلاش هايي براي ارايه اين سرويس‌‏ها به مردم(b2c) و در قالب ارايه‌ي اطلاعاتي مانند آب و هوا ، قيمت ارز و طلا ، اعلام ساعات شرعي و اطلاعاتي ديگر در قالب پرداخت مبلغي به طور سالانه، انجام شده است.
دكتر «حائري يزدي» در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به نوپا بودن اين مركز در جامعه‌ي انفورماتيك و وابسته بودن آن به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، يكي از فعاليت هاي مگفا را پياده‌سازي سيستم پيام رساني ذكر كرد و بيان داشت: با شكل گرفتن ايده‌ي اين طرح در سال 82 مگفا توانست به همراه دو شركت ديگر لينكsms را از مخابرات دريافت كند. در واقع مي‌توان مزاياي رقابتي مگفا را دارا بودن ارتباط مستقيم مبتني بر Smpp با مركز پيام كوتاه مخابرات(smsc) دانست.
وي در ادامه خبر از ارايه رايگان سرويس‌‏هاي ارزش افزوده Sms به شركت‌‏هاي زير مجموعه سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران داد.
وي، افزود: اكنون با توجه به آمار بالاي تبادلات Sms دردنيا مي‌توان بازار مناسبي نيز براي سرويس هاي ارزش افزوده پيش بيني كرد.
وي در پايان نمونه‌‏هايي از سرويس‌‏هاي ارزش افزوده‌ي مگفا را سرويس‌‏هاي بانكي ، سرويس‌‏هاي اطلاع رساني ، ارسال Sms انبوه ، نظرسنجي در مسابقات ، ارسال پست الكترونيك از طريق تلفن همراه ، اطلاع رساني نرخ سهام ، اطلاع رساني اخبار و سرويس‌‏هاي Outlook ذكر كرد كه تعدادي از آنها اكنون در حال سرويس دهي است

منبع: تی سی تی