وزير ارتباطات در گفت‌وگوي اختصاصي با شبكه خبر دانشجو
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تاكيد بر تاسيس مراكز مشاوره در كشور گفت: در حال حاضر وجود مراكز مشاوره توانمند براي ارائه خدمات مشاوره اي به منظور توسعه اطلاعات و فناوري به عنوان اساس و مبناي كار براي پيشرفت جنبش نرم افزاري در كشور محسوب مي شود.
دكتر سليماني در گفت‌و‌گوي اختصاصي با خبرنگار «شبكه خبر دانشجو»، با تاكيد بر نياز كشور به تاسيس مراكز مشاوره در خصوص مشكلات كيفي تلفن همراه اظهار داشت: در مرحله اول براي حل اين مشكل كه يك مبحث علمي و فني و تا حدودي اجرايي است نياز به تاسيس مراكز مشاوره توانمند احساس مي شود كه در اين راستا بايد با ارائه راهكاري جامع و حمايت علمي، فني و نرم افزاري درصدد حل مشكل در اين زمينه برآمده و در مرحله بعدي نسبت به خريد تجهيزات، نصب و نگهداري آنها اقدام كرد.
وي در ادامه افزود: به طور مثال ما براي توسعه مخابرات در كلان شهرها با مشكلات زيادي از قبيل كندن خيابان،‌ راه اندازي و طراحي شبكه، به روز كردن آن و ارائه سرويس ارزان قيمت مانند صدا و تصوير، روبرو هستيم كه براي حل اين مشكلات نياز به افرادي با قابليت‌هاي فكري و توان طراحي بالا داريم كه با تاسيس مراكز مشاوره مي توان به اين گونه افراد دسترسي پيدا كرد.
وزير ارتباطات و فناوري تصريح كرد: جنبش نرم افزاري زماني تحقق مي يابد كه مراكز مشاوره با حضور افراد حقوقي يا حقيقي در بخش خصوصي يا دولتي به وجود آ‌يد.
وي اظهار داشت: در اين مراكز با توجه به تغييرات مداوم علم و فناوري در جهان بايد افرادي با خصوصياتي چون توانمندي، خوش فكري، صاحب نظر و انديشه بودن به كار گرفت تا پيشرفت و توسعه را براي كشور به ارمغان بياورند.
استاد دانشگاه علم و صنعت در خصوص مشكل كشور در زمينه جنبش نرم افزاري گفت: با وجود اينكه دسترسي به ارتباطات و فناوري از نظر دسترسي به تكنولوژي، كسب علم و دانش و ارائه خدمات به مردم براي هر كشوري مهم است، اما كشورها به دليل نوع سيستم آ‌موزشي، وضعيت شركت‌ها و بخش خصوصي، روحيه حاكم بر ادارات و پرسنل مجموعه دولت و قوانين و مقررات جاري كشور در اين زمينه ضعيف مانده است.
دكتر سليماني در مورد راه حل پيشرفت كشور در زمينه علم و فناوري تصريح كرد: دانشگاه‌ها بايد براي پيشرفت علم و فناوري به عواملي چون مشاركت در توليد علم، دستيابي به اطلاعات روز دنيا و مهيا ساختن علم و دانش مورد نياز فناوري اطلاعات، توجه داشته باشند؛ به طوري كه هميشه دانشگاه‌ها يك قدم از وزارت اطلاعات و فناوري كشور جلوتر باشند تا ديگران هم بتوانند از خدمات آنها استفاده كنند.
وي نقش شركت‌ها در پيشرفت اطلاعات و فناوري را نيز بسيار موثر دانست و گفت: شركت‌هايي كه در فناوري اطلاعات سرمايه گذاري مي كنند بايد جنبه‌هايي را اعمال كنند كه از يك سو منجر به كسب و توليد علم شود و از سوي ديگر مباحثي چون مديريت، بحث كلان كشوري را در بخش ارتباطات، در خود داشته باشد.
دكتر سليماني در خصوص اهداف فناوري اطلاعات گفت: به طور طبيعي هدف بشر رفاه و‌‌ آسايش مردم، رشد اقتصادي، توسعه و تعالي كشور و طرح مباحث مربوط به علوم تجربي افزايش توليد و اشتغال است؛ حال آنكه پايه و اساس دستيابي به همه اين اهداف مستلزم وجود جنبش نرم افزاري فكري توانمند است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مهمترين هدف فناوري اطلاعات را دستيابي به نيروي انساني عنوان و خاطرنشان كرد: تاثيرگذاري كشور بر روي مسائل اقتصادي و سياسي و حتي فرهنگي جز در سايه دسترسي به نيروي انساني توانمند ميسر نيست و بايد دانست كه اين امر در كشور ما نيز صادق است و بايد به آن توجه ويژه كرد.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» در خصوص نقش وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پيشرفت فناوري اطلاعات گفت: وظايف مهمي در كشور برعهده‌ اين وزرتخانه‌ها است اما حضور آنها در بخش فناوري در داخل دانشگاه‌ها كمرنگ است.
دكتر سليماني در ادامه افزود: انتظار ما از وزارت علوم و بخش‌هاي دانشگاه‌هاي كشور اين است كه چشم اندازها و سياست‌هاي كلي كشور، برنامه‌هاي توسعه و مصوبات هيات دولت و مجلس را در سرفصل اهداف خود قرار دهند و در عين حال نيازهاي نرم افزاري براي تحقق اين اهداف را نيز فراهم كنند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورد نقش تشكل‌هاي دانشجويي و دانشگاه‌ها در پيشبرد اهداف فناوري اطلاعات گفت: دانشگاه‌ها بايد براي پيشرفت جنبش نرم افزاري به فضاسازي جديد دست زده و متحول شوند و در اين راستا وزرا و دست اندركاران مربوطه بايد حضوري تخصصي و فني به جاي حضوري سياسي و اجتماعي را در دانشگاه‌ها داشته باشند كه اين حركت موجب توسعه كشور خواهد شد.
وي تاكيد كرد: زماني كه دانشجويان بدانند كه جهت حركت كشور به چه سمتي است و چه سرمايه‌هايي در آن لحاظ مي شود، مي توانند علاوه بر كمك به پيشرفت كشور، جايگاه خود را در جامعه پيدا كنند.
دكتر سليماني در خصوص متولي بحث فناوري اطلاعات در كشور گفت: متاسفانه در كشور ما متولي خاصي براي انجام اين گونه مسائل در نظر گرفته نشده و اين در صورتي است كه همه افراد در قبال اين موضوع مسئول هستند و بايد با پيدا كردن ساز و كارهاي اجرايي آن، اهداف مورد نظر را پيگيري كنند.
وي در پايان بستر سازي مناسب براي پيشبرد اهداف فناوري را بسيار موثر دانست و خاطرنشان كرد: بايد از دستاوردهاي بشري به نحو احسن استفاده كرد و بايد در اين راه مسائلي چون تحكيم ارتباطات داخلي و خارجي، تسهيل و دسترسي به منابع علمي جهاني و به روز كردن آموزش در دانشگاه‌ها را مد نظر قرار داد.