شركت مخابرات ايران اعلام كرد: مشترکان تلفن همراه که پيام‌هاي کذب قطع سرويس پيام كوتاه تلفن همراه و همچنين پيام‌هاي غيراخلاقي دريافت مي‌کنند، مي‌توانند شکايت خود را تسليم كرده و مراتب را پيگيري كنند.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از عصر ارتباط ، اداره کل بازرسي، ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات شركت مخابرات ايران اعلام كرد: در ارتباط با ارسال پيام‌هاي کذب قطع سرويس پيام كوتاه تلفن همراه و همچنين پيام‌هاي غيراخلاقي، مشترکان تلفن همراه که اينگونه پيام‌ها را که ايجاد مزاحمت مي‌کند، دريافت مي‌کنند، مي‌توانند با به همراه داشتن مدارک شناسايي تلفن همراه و کارت شناسايي به دفتر ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات شرکت ارتباطات سيار واقع درميدان ونک، خيابان ونک، برج همراه، طبقه‌ي 12 و يا ادارات مشترکان شهرستان کرج و شهرري مراجعه وشکايت خود را تسليم و مراتب راپيگيري كنند.


نقل :iritn