فارسی ساز ۷۶۱۰

با استفاده از این برنامه گوشی ۷۶۱۰ فارسی میشه. البته من امتحان نکردم! هر کسی که ۷۶۱۰ داره تست کنه اگه جواب داد٬ پیغام بذاره تا بقیه هم بتونند استفاده کنند