نسخه ی جدید و در واقع آپدیت ضدویروس معروف سیمورکز موبایل (فعلا برای سری 60) از اینجا در دسترس می باشد.

این نسخه از برنامه قابلیت شناسایی و حذف ویروسهای: Cabir.a,b,c,g,m - Mabir.a,- Mosquitos-Skulls.a,b,c,d,l,f,m,q-MetalGear.a-Sexxxy.a-Velasco.a,aT,a8-Cabir.drop-Locknut.a,b,c,d,e,f-CommWarrior.a,a8,LH-Drever.b,c,d-Botton.a-Cardtrap.a,b,c-Fontal.a,bc,e,f-Doomboot.a,c-Skudoo.b-Cadomesk.a
را دارا می باشد که می توان گفت 80 درصد ویروسهای مخرب و تاثیر گذار روی موبایل می باشند...!!!