تعداد كشورهايي كه با شبكه تلفن همراه ايران رومينگ بين الملل برقرار كرده اند به 40 كشور رسيد.
به گزارش بخش خبر شبكه فناوري اطلاعات ايران به نقل از عصرارتباط ، با پيوستن اپراتورهاي T-mobile از كشور چك و K Telecom از كشور ارمنستان تعداد اپراتورهاي داراي رومينگ با ايران به 65 اپراتور و تعداد كشورها به 40 كشور رسيد.
طبق گزارش شركت ارتباطات سيار با افزايش تعداد اپراتورهاي داراي رومينگ با ايران عملا مشتركان دو اپراتور چك و ارمنستاني نيز مي توانند به هنگام مسافرت به ايران از طريق شبكه تلفن همراه ايران سيم كارت هاي خود را براي مكالمه استفاده كنند.
همچنين مشتركان شبكه تلفن همراه ايران به هنگام مسافرت به دو كشور چك و ارمنستان نيز مي توانند از سيم كارت هاي خود استفاده كنند.
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته تعداد كشورهاي داراي رومينگ تلفن همراه با ايران تا پايان سال جاري به 50 كشور افزايش مي يابد.