رییس كمیته مخابرات مجلس: "معلوم شد فازبندی‌های پروژه اجرا نشده و كیفیت، مطلوب نیست. ما از سیم‌كارت‌های اعتباری بشدت گله كردیم و به وزارتخانه، سازمان مدیریت و شركت تالیا «یك ماه» فرصت دادیم. گفتیم كه اگر نتوانید این اقدامات را انجام دهید، در جهت لغو این قرارداد حركت می‌كنیم و یا اصلا اجازه واگذاری سیم‌كارت اعتباری را نمی‌دهیم و یا وزارت ارتباطات را ملزم به مناقصه جدیدی می‌كنیم."

وی همچنین اعلام کرد، یك ماه به وزارت ارتباطات و شركت تالیا فرصت دادیم كه اقداماتی برای بهبود كیفیت سیم‌كارت اعتباری انجام دهند.

رمضانعلی صادق‌زاده گفت: "از وزارتخانه و سازمان مدیریت گله كردیم كه با توجه به اینكه قرارداد پروژه در ‪۸۲/۱۱/۲۸‬ اجرایی شده بود و قرار بود ظرف دو سال، یعنی تا ۸۴/۱۱/۲۸‬ دو میلیون سیم كارت اعتباری واگذار شود، چرا تنها ‪۲۵‬ درصد از سیم‌كارت‌ها را آن هم با كیفیت بسیار پایین واگذار كرده‌اند."

وی گفت، نكته دوم كه مطرح كردیم این بود كه آینده قرارداد بسیار مبهم است و مشخص نیست بقیه واگذاری سیم‌كارت‌ها در پروژه‌ای كه مهلت تكمیل آن، یك ماه دیگر تمام می‌شود، چگونه خواهد بود و اگر با كیفیت فعلی پیش برود، اصلا قابل قبول نیست.

به گفته صادق‌زاده، بهرامپور در پاسخ، شماری از نكات موجود در قرارداد را مطرح كرد و از جمله اینكه مجتمع پسته رفسنجان در حالی در مناقصه قرارداد برنده شد كه نكاتی چون مشاور، اپراتور همكار و تجهیزاتی كه باید به این مجتمع در پروژه اعطا شود، در آن ملحوظ بود ولی پس از برنده شدن حین اجرای این مفاد با مشكلاتی مواجه شد.

به گفته صادق‌زاده، "یك ماه به وزارتخانه، سازمان مدیریت و شركت تالیا فرصت دادیم كه مشكلات داخلی خود را حل كنند و یك ماه دیگر، در اواخر بهمن ماه، مجددا این جلسه را در كمیته برگزار كنیم تا تالیا جدول زمان‌بندی خود را برای اجرای پروژه به كمیته بیاورد و از نظر كیفیت نیز باید اقداماتی انجام دهد تا به حد استاندارد برسانند."

وی افزود: "گفتیم كه اگر نتوانید این اقدامات را انجام دهید، ما در جهت لغو این قرارداد حركت می‌كنیم و یا اصلا اجازه واگذاری سیم‌كارت اعتباری را نمی‌دهیم و یا مجددا وزارت ارتباطات را ملزم می‌كنیم كه مناقصه جدیدی را برگزار كند."

منبع خبر: ITNA