خبرگزاری سلام – برای اولین بار شرکت‌های تجاری در سال 2006 مبلغ بیشتری را در حوزه خدمات صوتی بی‌سیم نسبت به خدمات صوتی مبتنی بر سیم هزینه خواهند کرد. بررسی‌های جدید موسسه In-Stat نشان می‌دهد که امسال سرویس‌های دیتای بی‌سیم به سرعت رشد خواهند کرد و نرخ رشد آنها تا سال 2009 حدود 18 درصد خواهد بود. انتظار می‌رود که از این پس شاهد رشد شبکه‌های مبتنی بر IP، تکیه هر چه بیشتر بر فناوری‌های سیار و افزایش استفاده از شبکه‌های پرسرعت بی‌سیم باشیم. پیش‌بینی می‌شود صرف بودجه در حوزه فناوری بی‌سیم از نیم میلیارد دلار در سال 2005 به 2/2 میلیارد دلار در سال 2009 برسد.