شمار محصولات نسل سوم در سال 2005 حدود 150 درصد افزايش يافت.
نتايج بررسي‌‏ها در بازار جهاني نشان مي‌‏دهد كه شمار محصولات توليد شده براي نسل سوم شبكه‌‏هاي خدمات همراه به طور قابل توجهي افزايش يافته است.
تا به حال 272 نوع گوشي Wcdma و ديتا كارت‌‏هاي رايانه عرضه شده است. در سال گذشته شمار اين محصولات 108 نوع بود. به عبارت ديگر در سال 2005 شمار محصولات نسل سوم حدود 150 درصد افزايش يافته است.
50 درصد رشد شمار اين محصولات در سال 2005 در سه ماهه دوم اين سال بوده است. در اين مدت 90 محصول جديد عرضه شده است.
از ميان 272 محصول موجود 14 مورد از فناوري Hsdpa براي برنامه‌‏هاي پهن باند بي‌‏سيم پشتيباني مي‌‏كنند.
اپراتورهاي Wcdma/hsdpa همچنين در سال 2005 تا حد زيادي براهميت فناوري Gsm/edge براي تداوم خدمات تمركز كردند. به علاوه شمار انواع محصولاتي كه از Wcdma و Gsm/edge پشتيباني مي‌‏كنند به 31 محصول افزايش يافته است. Edge نسخه‌‏اي پرسرعت‌‏تر از Gsm است. تحقيقات نشان مي‌‏دهد ؛ در سال 2005 شمار خدمات دهندگان و عرضه‌‏كنندگاني كه محصولات Wcdma عرضه مي‌‏كنند تقريبا دوبرابر شده و از 20 عرضه‌‏كننده به 37 عرضه‌‏كننده رسيده است.
شمار مشتركين Wcdma در نوامبر سال 2005 از مرز 40 ميليون نفر گذشت كه در مقايسه با سال 2004 حدود 40 درصد افزايش نشان مي‌‏دهد.
گفتني است ؛ براساس گزارش انجمن جهاني عرضه‌‏كنندگان خدمات همراه در سال 2005 ، حدود 100 شبكه 3g/wcdma از خدمات تجاري در 42 كشور پشتيباني كردند. اين شركت‌‏ها در سالي كه گذشت تا حد زيادي بر فناوري Wcdma به عنوان سيستم برتر نسل سوم همراه تمركز كردند.
كارشناسان پيش‌‏بيني مي‌‏كنند ؛ در سال 2006 دنياي خدمات نسل سوم شاهد تحولات گسترده‌‏اي در زمينه محصولات و ارتقاي كيفي خدمات باشد.