23 دى 1384 - خبرگزاري فارس: چنانچه پيش بيني مسوولان در خصوص ثبت نام حدود پنج ميليون نفر براي دريافت سيم كارت تلفن همراه 360 هزار توماني تحقق يابد، در ماههاي پاياني امسال حدود 1800 ميليارد تومان نقدينگي از كشور جمع آوري خواهد شد.

مسولان براي سال جاري پيش بيني كرده‌‌اند كه حدود پنج ميليون نفر براي دريافت سيم كارت تلفن همراه در بهمن ماه ثبت نام كنند.

مسولان همچنين پيش بيني كرده‌اند كه تعداد ثبت نام كنندگان در تهران كاهش و در شهرستانها افزايش يابد.

در سال گذشته شركت مخابرات براي حدود پنج ميليون و 600 هزار نفر قبض ثبت نام صادر كرده بود. قيمت ثبت نام در سال گذشته 440 هزار تومان بود كه با احتساب اين تعداد متقاضي دولت در سال 83 حدود دو هزار و 500 ميليارد تومان از محل ثبت نام سيم كارت تلفن همراه از جامعه نقدينگي جمع آوري كرد.

ثبت نام سري جديد سيم كارت تلفن همراه از تاريخ يكم بهمن ماه تا بيست و چهارم بهمن ماه ادامه خواهد داشت و امكان تمديد آن به مدت يك هفته نيز وجود دارد.

قيمت سيم كارت ثبت نامي 360 هزار تومان خواهد بود و متقاضيان مي توانند مبلغ ثبت نامي را در بانك‌هاي ملي ، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پست بانك پرداخت كنند.

در ثبت نام هاي جديد امكان ثبت نام با يك فيش پرداختي يا چك بانكي براي بيش از يك تقاضا امكانپذير است.

امكان نقل و انتقال فيش پرداختي نيز وجود دارد و واگذاري بر اساس قرعه كشي كه سال آينده انجام مي شود، خواهد بود.