ثبت‌نام اينترنتي تلفن همراه
سيستم موثري براي پرداخت‌هاي مالي اينترنتي نداريم
دكتر«وفا غفاريان» در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،گفت: سيستم موثري براي پرداخت‌هاي مالي از طريق اينترنت نداريم و مادامي‌كه فاقد چنين سيستمي ‌باشيم بسياري از امور مشابه ثبت‌نام تلفن همراه از طريق اينترنت امكان پذير نيست.
وي، در مورد طرح ثبت‌نام اينترنتي تلفن همراه اظهار داشت: اين طرح در زمان طراحي روش اين دوره از ثبت نام تلفن همراه، مطرح شده و مورد بحث قرار گرفت اما پس از برخورد به دو مشكل اساسي كنار گذاشته شد.
وي ادامه داد: يك مشكل اين بود كه در كشور، پرداخت‌هاي اينترنتي نداريم و ديگر اين كه دسترسي مردم به اينترنت در كشور در حد قابل توجهي نيست كه بتوان بر اساس آن برنامه‌ريزي كرد.
وي ادامه داد: بنابراين طرح ثبت‌نام اينترنتي در اين دوره كنار گذاشته شد و به جاي آن قرار بر اين شد كه كليه‌ي شعب بانك‌هاي دولتي از جمله بانك ملي، ملت و صادرات نسبت به دريافت وجوه ثبت نام تلفن همراه اقدام كنند.
وي با بيان اين كه ثبت‌نام اينترنتي تلفن همراه حداقل در اين دور منتفي خواهد بود اظهار داشت: مهم ترين مساله بحث «پرداخت» است و ما سيستم موثري براي پرداخت‌هاي مالي از طريق اينترنت نداريم و مادامي‌كه فاقد چنين سيستمي ‌باشيم بسياري از امور مشابه ثبت نام اينترنتي از طريق اينترنت امكان پذير نيست.