سازمان بهزیستی کشور از طریق SMS اقدام به جمع آوری کمک های مردمی کرده است.
سازمان بهزیستی کشور طی طرحی در نظر دارد بخشی از کمک های مردمی را از طریق SMS دریافت کند که با توجه به توافقات با شرکت مخابرات این مبلغ به کل قبض دوره بعد تلفن همراه نیکوکاران اضافه شده و سپس به سازمان بهزیستی پرداخت می شود.
افراد برای ارسال کمک های خود می توانند SMS های خود را به شماره 200011 (بدون پیش شماره) و فقط با درج یکی از ارقام 1،2،3،4و یا 5 ارسال کنند.
بر این اساس با درج عدد 1 به میزان 1000 تومان، با درج عدد 2 به میزان 5000 تومان، با درج عدد 3 به میزان 10000 تومان، با درج عدد 4 به میزان 20 هزار تومان و با درج عدد 5 میزان 50 هزار تومان به قبوض افراد اضافه خواهد شد.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت سازمان با آدرس http://www.behzisty.ir مراجعه کنند.

به نقل از خبرگزاری سلام