به طور متوسط ماهيانه يكصد نامه از سوي مراجع قضايي براي رديابي گوشي‌هاي همراه سرقتي به شركت مخابرات استان همدان ارسال مي‌شود.

رييس اداره‌ي ارتباطات سيار شركت مخابرات استان همدان با بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات ايسنا، افزود: معمولا گوشي‌هاي همراه سرقتي پس از دويا سه ماه مورد استفاده قرار مي‌گيرند ولي در مواري نيز پس از دو سال مورد استفاده قرار مي‌گيرد .

«حسنعلي نسيم دوست» در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت: در حال حاضر 105 هزار تلفن همراه در استان مشغول به كار مي‌باشند.

وي تصريح كرد: زمان ثبت نام تلفن همراه امسال از ابتدا تا 27بهمن ماه با هزينه 360 هزار تومان مي‌باشد و هيچ گونه محدوديتي براي متقاضيان در خصوص تعداد وجود ندارد .