بر اساس تحقيقات انجام شده در سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي بيش از ‪ ۹۰‬محصول جديد رايانه‌اي توسط شركت‌هاي سخت افزاري و رايانه‌اي ساخته شد.

به گزارش سايت ‪ ،kataweb‬ميزان محصولات توليدي شبكه‌هاي رايانه‌اي و اينترنتي افزايش چشمگيري داشته است.

بطوريكه تعداد محصولات رايانه‌اي توليد شده در نيمه دوم سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي از نيمه نخست آن بيشتر بوده است.

گزارش‌هاي صورت گرفته، نشان مي‌دهد در سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي شمار خدمات دهندگان و عرضه كنندگاني كه گوشي‌هاي ‪ Wcdma‬عرضه مي‌كردند به ‪ ۳۷‬عرضه كننده افزايش يافته است.

در حال حاضر بيش از ‪ ۲۷۲‬مدل گوشي ‪ Wcdma‬به بازار عرضه شده كه در گذشته اين ميزان ‪ ۱۰۸‬مدل بوده است.

شمار مشتركان مدل گوشي‌هاي ‪ Wcdma‬در نوامبر سال ‪ ۲۰۰۵‬از مرز ‪ ۴۰‬ميليون نفر گذشت كه در مقايسه با سال ‪ ۲۰۰۴‬حدود ‪ ۴۰‬درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

بر اساس گزارش انجمن جهاني عرضه‌كنندگان خدمات همراه در سال ‪ ۲۰۰۵‬حدود ‪ ۱۰۰‬شبكه ‪ Wcdma‬از خدمات تجاري در ‪ ۴۲‬كشور پشتيباني كردند.

كارشناسان پيش بيني كرده‌اند در سال ‪ ۲۰۰۶‬دنياي خدمات نسل سوم شاهد تحولات گسترده‌اي به منظور ارتقا كيفيت توليدات خواهد بود.