تحقيقات نشان مي دهد، تقريبا 14 درصد نوجوانان آمريكايي بدون تلفن همراه قادر به ادامه زندگي نيستند همچنين 17 درصد از آنان معتاد به تلويزيون و در نهايت 27 درصد از آنها معتاد به رايانههي شخصي خود هستند و اعلام داشتند بدون آن ها قادر به ادامه زندگي نيستند.
تقريبا دو سوم نوجوانان آمريكايي و كانادايي در رده هاي سني بين 12 تا 21 سال داراي رايانه هاي شخصي ، دستگاه هاي پخش DVD،استريو خانگي ،دستگاه هاي بازي ، تلفن همراه، دستگاه هاي بازي ويديويي هستند.از اين ميان دستگاه هاي پخش موسيقي mp3 به عنوان محبوب تريتن دستگاه ها نزد جوانان شناخته شده است.
بررسي ها نشان داد، نوجوانان تقريبا 11 درصد از اوقات خود را صرف گشت و گذار در نت هستند كه از اين ميان 79 درصد علاقه بسياري به مراجعه به سايت هاي بازي آنلاين دارند.تقريبا نيمي از نوجوانان آمريكايي نيز به خريدهاي اينترنتي مي پردازند و به آنها هم اطمينان دارند.از محبوب ترين ابزارهاي اينترنتي نيز سرويس ارسال پيغام كوتاه ،تلفن همراه و ايميل است.