نوكيا محصول جديدي از مدل هاي گوشي تلفن همراه خود را عرضه مي كند.
نوكيا ،بزرگترين سازنده گوشي در جهان،به منظور افزايش مدل هاي دوربين دار گوشي هاي تلفن همراه خود،مدل جديدي را به محصولات خود اضافه مي كند.اين مدل نوكيا6125 نام دارد.
نوكيا توليد مدل 6125 دوربين دار خود را امروز آغاز مي كند تابدين ترتيب مدل هاي دوربين دار گوشي هاي خود را افزايش دهد.
اين گوشي مجهز به دوربين 1.3مگاپيكسلي و دستگاه موسيقي ديجيتالي است.فروش اين مدل جديد در دومين ربع سال 2006 و با قيمت 230يورو(277.4 دلار) به انضمام محاسبه ماليات و كمك هزينه ،به فروش مي رسد.