سرويس پيام كوتاه(‪ (SMS‬ابتدا در سال ‪ ۱۹۹۱‬در اروپا و در شبكه بي‌سيم به كار گرفته شد و از سال ‪ ۱۹۹۸‬در جايگاه واقعي خود قرار گرفت.

روش ارسال پيام در اين سرويس، تسهيلات فوق‌العاده‌اي را به دليل برخورداري از امكانات خاص و هزينه پايين براي مشتركان " تلفن همراه" فراهم آورد به طوريكه بيش از يك ميليارد نفر در جهان از اين سرويس استفاده مي‌كنند.

امروزه پيامهاي بازرگاني، سيستم دريافت اخبار بر روي تلفن همراه، سيستم خريد و سفارش، اعلام برنامه‌هاي خدمات عمومي مانند پروازها و حركت قطارها و انواع كاربري‌هاي ديگر از طريق پيام كوتاه بين ارايه‌كنندگان و دريافت كنندگان اين خدمات مبادله مي‌شود.

استفاده از سرويس ‪ SMS‬در شبكه‌هاي تلويزيوني موضوعي است كه از حدود چهار سال پيش در دنيا مطرح شد و امروزه به‌اشكال مختلف از اين سرويس در شبكه‌هاي مختلف تلويزيوني و ماهواره‌اي استفاده مي‌شود.

يك كارشناس خبري در اين رابطه به ايرنا گفت: موضوع پيام كوتاه در ارتباط با تلويزيون هنگامي مطرح مي‌شود كه برنامه‌ريزان يك شبكه تلويزيوني بخواهند برنامه‌هاي " اينتر اكتيو "(‪ (InterActive‬ارايه كنند.

"محب علي دياني"افزود: زماني كه سيستم‌هاي ارتباطي در كنار تلويزيون وجود داشته باشد بطوريكه بينندگان از داخل منازل خود نوعي ارتباط دوسويه را با مجريان يك برنامه برقرار كنند، اين تلويزيون " اينتر اكتيو" ناميده مي‌شود كه البته مي‌توان نام اين برنامه را برنامه " دو سويه " نيز گذاشت.

اين كارشناس با اشاره به اينكه بيشتر شبكه‌هاي تلويزيوني به سه دليل عمده تلاش مي‌كنند برنامه‌ها و سيستم‌هاي خود را " دوسويه" كنند، بيان داشت:در اين حالت، برنامه‌ها سودآور شده و تعداد بيننده‌ها و تاثيرگذاري بر افكار عمومي افزايش مي‌يابد.

دياني گفت: طي سالهاي اخير يكي از مشكلات ارايه برنامه‌هاي دو سويه براي تلويزيون‌هاي با پخش آزاد در مقايسه با تلويزيون‌هاي كابلي، هزينه زياد آن و ناتواني در برقراري يك ارتباط "تك به تك" بين تلويزيون و بينندگان بود.

به‌گفته وي،پيش از اين كه فناوري پيام كوتاه به بازار بيايد، تلويزيونهاي پخش آزاد قادر به رقابت در اين زمينه با تلويزيونهاي كابلي نبودند.

وي تصريح كرد: سيستم ‪ SMS‬امكان گسترده دريافت واكنش را براي تلويزيونها فراهم كرد تا بتوانند در برنامه‌هاي مختلف مسابقه و سرگرمي و علمي و خبري از نظرات و اطلاعات بينندگان استفاده كرده و زيرساخت يك شبكه درآمد زا را براي تلويزيون و برنامه‌هاي جذابي را براي بينندگان فراهم كنند.

يك كارشناس روابط عمومي الكترونيكي نيز با تاكيد براينكه استفاده از ‪SMS‬ در شبكه‌هاي تلويزيوني داراي معايب و مزيتهايي است، گفت: مزيت استفاده از اين سرويس شامل در دسترس بودن تلفن همراه، حذف تشريفات اضافي، كم هزينه بودن، عدم اشغال خط و عدم نگراني در صحبت كردن است.

"حسين امامي"ادامه داد: برخوردار نبودن همه‌مردم از تلفن همراه و سرويس ‪ SMS‬و علاقه كمتر افراد مسن و كم سواد نسبت به اين سرويس باعث مي‌شود كه مخاطبان اين گونه برنامه‌ها از قشر خاصي باشند كه اين نكته مي‌تواند از معايب استفاده از سرويس پيام كوتاه در شبكه‌هاي تلويزيوني محسوب شود.

وي بااشاره به اينكه شبكه‌هاي تلويزيوني جهان، امروزه به شش شكل از سرويس پيام كوتاه در برنامه‌هاي خود استفاده مي‌كنند، بيان داشت: استفاده از اين سرويس به صورت چت (‪ (CHAT‬و زيرنويس ، پاسخ به سووالات و شركت در مسابقه، راي‌گيري يا نظرسنجي(‪ (VOTING‬از جمله موارد استفاده موجود است.

درخواست دريافت خبر از شبكه‌هاي خبري، درخواست اعلام زمان شروع برنامه و درخواست لوگو(‪ (Logo‬يا صداي زنگ (‪Ring Tone)‬از ديگر موارد استفاده از ‪SMS‬ است كه امامي به آنها اشاره كرد.

وي درباره سابقه استفاده از‪ SMS‬در شبكه‌هاي تلويزيوني گفت: اين امر براي اولين بار توسط كشورهاي اروپايي به صورت نظرسنجي يا شركت در مسابقه انجام شد اما اخيرا اين شبكه‌هاي عربي هستند كه به طور وسيع از سرويس پيام كوتاه استفاده مي‌كنند.

به گفته وي، در زمان حاضر بيش از ‪ ۹۰‬درصد از شبكه‌هاي عرب زبان از سرويس پيام كوتاه در برنامه‌هاي خود استفاده مي‌كنند به طوريكه حدود ‪ ۵۰‬شبكه عربي به طور مداوم از طريق سرويس ‪ SMS‬با بينندگان خود در تماس هستند.

اين كارشناس درباره تاثير استفاده از سرويس پيام كوتاه درميان مردم گفت:
اين امر مي‌تواند به فرهنگ‌سازي و هدايت مشتركان تلفن همراه به استفاده صحيح از سرويس پيام كوتاه منجر شود.

يك كارشناس ارتباطات سيار نيز درباره نحوه برقراري ارتباط از طريق سرويس پيام كوتاه با شبكه‌هاي تلويزيوني گفت: هنگامي كه بينندگان،مطالب مورد نظر خود را به شماره اعلام شده توسط شبكه‌تلويزيوني متبوع خود ارسال مي‌كنند اين پيامها از طريق " ‪ " SMS Modem‬به شبكه تلويزيوني منتقل مي‌شود.

"مسعود پورميداني" توضيح داد: در واقع پس از هماهنگي شبكه تلويزيوني با اپراتور تلفن همراه،پيام‌هاي كوتاه ارسال شده پس از رسيدن به‌مركز مخابراتي (‪ (SMS Center‬به طور مستقيم به "‪ " SMS Modem‬شبكه تلويزيوني ارسال مي‌شود.

به گفته وي، پس از انتقال پيام‌هاي كوتاه به سيستم " ‪ ،" SMS Modem‬اين سيستم، اطلاعات دريافتي را پردازش و مطابق برنامه‌ريزيهاي صورت گرفته نسبت به انتشار آنها اقدام مي‌كند.