شركت بزرگ تلفن‌هاي همراه سوني اريكسون، در سه ماه آخر سال گذشته درآمدي بيش از ميزان پيش‌بيني شده داشته است. جالب است كه ميزان فروش محصولات اين شركت انتظارات آن را بر آورده نكرده است.

سود خالص سوني اريكسون در سه ماهه آخر سال 2005 با رشد 162 درصدي نسبت به سال 2004 به 144 ميليون يورو (ا74 ميليون دلار) رسيد. شايان گفتن است كه سود خالص اين شركت در سه ماهه آخر سال 2004 حدود 55 ميليون يورو بوده است.

سوني اريكسون در سال 2005 در كل به سود خالص 356 ميليون يورو دست پيدا كرده است كه نسبت به سال 2004 كه درآمد خالص اين شركت 316 ميليون يورو بود، 12.6 درصد افزايش داشته است.

سود ناخالص شركت سوني اريكسون نيز در سه ماه آخر سال قبل با رشد 47.1 درصدي به 206 ميليون يورو رسيد در حالي كه كارشناسان 174 ميليون يورو سود ناخالص براي اين شركت در سه ماه آخر سال 2005 پيش‌بيني كرده‌ بودند.

نيمه دوم سال 2005 براي شركت سوني اريكسون به دليل ارايه مدل‌هاي جديد تلفن‌هاي همراهي كه هم قابليت عكاسي و هم اجراي آهنگ‌هاي موسيقي را داشتند، بسيار پر بار بود. ارايه تلفن‌هاي جديد با قابليت پخش موسيقي كه در ماه آگوست توسط اين شركت انجام گرفت با فروش بيش از 3 ميليون نقش زيادي در افزايش سود خالص بيش از ميزان پيش‌بيني شده را داشته است.

در مجموع سوني اريكسون در سه ماه آخر سال گذشته 16.1 ميليون گوشي تلفن همراه به فروش رسانده است كه نسبت به سه ماه آخر سال 2004 حدود 28 درصد افزايش داشت. ولي اين رقم از ميزان پيش‌بيني شده توسط كارشناسان (16.3 ميليون)، پايين‌تر است.

Greg Johansson كارشناس شركت Redeye مي‌گويد: فروش اين شركت كمي پايين‌تر از ميزان پيش‌بيني شده بوده است. سوني اريكسون 6.5 درصد سهم از بازار گوشي‌هاي تلفن همراه دارد و فروش پايين‌تر از ميزان پيش‌بيني شده مي‌تواند براي اين شركت نتايج زيان‌باري داشته باشد.