براساس گزارش پايان سال شركت تحقيقاتي ارتباطات و رسانه‌ي پيشرفته، روسيه هم اكنون بيش از 125 ميليون كاربر تلفن همراه دارد.

در حال حاضر در اين كشور نفوذ كاربرد تلفن همراه به 89 درصد رسيده كه نسبت به پايان سال 2006 بيش از 35 درصد افزايش داشته است.

گفتني است كه تا پايان سال 2004 اين كشور 74 ميليون كاربر تلفن همراه داشته و اين بدان معني است كه كاربرد اين وسيله‌ي ارتباطي در سال 2005 در روسيه نزديك به70 درصد رشد داشته است آمارها نشان مي‌دهد كه نفوذ تلفن همراه در شهرهاي مسكو، سن پترزبورگ از 100 درصد هم گذشته و به ترتيب به 135 و 118 سيم كارت براي هر 100 نفر در هر شهر رسيده است.

درحال حاضر اپراتور اصلي تلفن همراه در اين كشور شركت MTS است اما اين شركت تحقيقاتي اعلام كرد كه شكاف بين MTS و اپراتور Vimplcom بسيار اندك است به طوري كه اپراتور دوم به بهبود وضعيت بازارش در مسكو و سن پترزبورگ ادامه مي‌دهد.