مشتركان تلفن همراه كه تمايلي به دريافت پيام‌هاي كوتاه تبليغاتي ندارند مي‌توانند از طريق واحد ارتباطات مردمي شركت مخابرات ايران از ارسال اين پيام‌ها به تلفن همراه خود جلوگيري كنند.

مشتركاني كه از دريافت Smsهاي تبليغاتي ناراضي هستند مي‌توانند با تماس با شماره تلفن 09990 (واحد ارتباطات مردمي شركت مخابرات ايران) عدم رضايت خود را اعلام كرده تا از ارسال Smsهاي تبليغاتي به شماره تلفن همراه آنها جلوگيري شود.

همچنين كاربران تلفن همراه در صورت دريافت Smsهاي غيراخلاقي مي‌توانند از طريق دفتر بازرسي شركت مخابرات ايران و دفتر بازرسي شركت ارتباطات سيار از فرستنده پيام‌هاي غيراخلاقي شكايت كنند.