مشتركان تلفن همراه به مناسبت اعياد سعيد قربان و غدير، حدود ‌٢٦ ميليون پيام كوتاه، براي يكديگر ارسال كردند.

روابط عمومي و بين‌الملل شركت ارتباطات‌سيار اعلام كرد: مشتركان اين شركت، به مناسبت اعياد سعيد قربان و غدير، حدود ‌٢٦ ميليون پيام كوتاه به يكديگر ارسال كرده‌اند.

بر اساس اين گزارش، از اين تعداد، حدود ‌٥/١٢ ميليون پيام كوتاه، به مناسبت عيد سعيد قربان و حدود ‌٥/١٣ ميليون، به مناسبت عيد سعيد غدير بوده است.