در حالي كه سال 2004 شاهد ظهور گسترده‌ي سرويس‌هاي تجاري نسل سوم در اروپا بوده‌ايم شركت تحقيقاتي فورستر پيش‌بيني مي‌كند كه فناوري نسل سوم تا آستانه‌ي سال 2010 به تدريج به فناوري برتر تلفن‌هاي همراه تبديل شده و طي سال2010 گستردگي اين ظهور كامل خواهد شد.

در تحقيقاتي كه از سوي اين شركت صورت گرفته پيش بيني مي‌شود كه تلفن‌هايي كه فقط به سيستم Gsm (سيستم جهاني ارتباطات تلفن همراه) مجهز هستند به سرعت ظرف دو سال آينده از صحنه خارج خواهند شد و باقي دهه‌ي جاري Gprs ( فناوري نسل سوم تلفن همراه) به عنوان فناوري برتر مطرح خواهد بود.

فورستر معتقد است كه به رغم اين كه كاربرد تلفن نسل سوم در مسير اصلي قرار مي‌گيرد بازار پذيرش خدمات اينترنتي تلفن همراه در سراسر اروپا كساد باقي خواهد ماند.

طبق جدول ارايه شده از سوي اين موسسه تحقيقات آماري، ميزان نفوذ فناوري هاي تلفن همراه در غرب اروپا در مورد فناوري Gsm در سال‌هاي 2005، 2006، 2007، 2008، 2009 و 2010 به ترتيب 27 درصد، 13 درصد، 7 درصد، 3 درصد، يك درصد و مجددا يك درصد برآورد شده است.

همين فاكتور در اين منطقه در مورد فناوري Gprs نيز از سال‌هاي 2005 تا 2010 به ترتيب 67 درصد، 73 درصد، 70 درصد، 61درصد، 50 درصد و 38 درصد خواهد بود. به همين ترتيب پس از آن با رواج فناوري ديگري از نسل سوم موسوم به Umts ( سيستم جهاني مخابرات تلفن همراه) ميزان نفوذ فناوري‌هاي تلفن همراه در غرب اروپا در حوزه فناوري Umts در همين سال‌ها به ترتيب 6 درصد، 14 درصد، 23 درصد، 36 درصد، 49 درصد و 61 درصد خواهد بود كه همانطوركه از اين جدول مشخص مي‌شود در سال 2010 بيشترين نفوذ با رقم 61 درصد به فناوري نسل سوم Umts اختصاص داده مي‌شود. يك محقق صنعت مخابرات در مركز تحقيقات آماري فورستر در اين باره مي‌گويد: تا سال 2008 تنها 3 درصد از كاربران اروپايي تلفن همراه هنوز از تلفن‌هاي مجهز به فناوري Gsm استفاده مي‌كنند و اين رقم تا سال 2010 به درصد قابل ناديده گرفتن يعني به يك درصد كاهش پيدا مي‌كند. همچنين فناوري Gprs به تدريج از پس از سال 2007 از صحنه بيرون مي‌رود به طوري كه تا پايان سال 2010 فقط 38 درصد از كاربران تلفن همراه از اين فناوري استفاده خواهند كرد. در عين حال تا پايان سال 2006، همزمانبا ارزانتر شدن، كم حجم‌تر شدن و نيز بازده و كارايي بهتر در فناوري نسل سوم اين فناوري به تدريج به درصد نفوذي 2 رقمي خواهد رسيد و اين رشد همچنان ادامه خواهد داشت تا اينكه تا پايان سال 2010 از هر 5 كاربر تلفن همراه 3 تن از فناوري نسل سوم بهره‌مند خواهد بود.

اين بررسي‌ها هم چنين نشان مي‌دهد كه شرايط بازاري فناوري تلفن همراه و نيز پذيرش آن در كشورهاي مختلف، متفاوت است. اين مطالعات نشان مي‌دهد تركيبي از اپراتورهايي كه به شدت خدمات نسل سوم را ارتقا مي‌دهند افزايش ميانگين تمايل كاربران نسبت به استفاده از تلفن‌هاي همراه و خدمات پيشرفته‌ي آن و نيز رقابت شديد ميان اپراتورها و ارايه‌كنندگان اين خدمات، انگليس وايتاليا را در راس كشورهايي قرار خواهد د اد كه فناوري نسل سوم را پذيرفته‌اند. اين 2 كشور تا پايان سال 2010 به ترتيب شاهد نفوذ 68 و 72 درصدي خدمات نسل سوم خواهند بود در حالي كه ميانگين اين شاخص در ساير نقاط اروپا 61 درصد خواهد بود. تمايل اندك مصرف كننده در آلمان و فرانسه - و پوشش پراكنده فناوري Umts و كاهش فعاليت پيشرفته از جانب اپراتورهاي ايرلندي، نروژي و اسپانيايي - به اين معني است كه نرخ نفوذ فناوري نسل سوم در اين كشورها تا پايان سال 2010 بين 55 درصد تا 65 درصد و در مسير ميانگين اروپايي اين شاخص خواهد بود.كشورهاي عقب مانده از اين عرصه نيز بلژيك، فنلاند، يونان و لوكزامبورگ خواهند بود . فورستر پيش‌بيني كرده است كه تا پايان دهه‌ي جاري فناوري نسل سوم در بلژيك تنها براي 46 درصد از مشتركان تلفن همراه و در فنلاند براي 51 درصد از آن‌ها رشد خواهد يافت. قانونگذاري در قالب محدوديت كمك‌هاي مالي براي صنعت تلفن و پوشش خط مشي‌هاي مورد نياز بر رشد فناوري نسل سوم تاثير خواهد گذاشت. براي مثال بلژيك اپراتورها را از دسته‌بندي كردن تلفن‌ها با مشتركان منع مي‌كند و يا قانونگذاري سوئدي اپراتورها را وادار مي‌كنندكه تقريبا صد در صد جمعيت كشور را پوشش دهند درحالي كه قانوگذاران فنلاندي همين نياز را فقط براي 35 درصد از جمعيت كشور در نظر مي‌گيرند نهايتا قانونگذاران بر رشد اين فناوري از طريق تعداد مجوزهاي نسل سومي كه ارايه مي‌كنند، تاثير مي‌گذارند.

اگر چه فناوري نسل سوم تا پايان دهه‌ي جاري به تراكم مهمي خواهد رسيد و توانايي‌هاي دسترسي به سرويس اينترنتي تلفن همراه را در همه جا امكان‌پذير خواهد كرد اما فورستر معتقد است كه اين امر تاثير محدودي بر كاربرد واقعي متعارف تلفن‌هاي همراه اينترنتي خواهد گذاشت.

به گفته اين محققان، امروزه 21 درصد از مشتركان اروپايي تلفن همراه از خدمات اينترنتي تلفن همراه شامل Mms (سرويس پيغام‌دهي چند رسانه‌اي) و حداقل يك بار در ماه استفاده مي‌كنند .با توجه به بهبود پوشش خدمات نسل سوم و قابل اطمينان‌تر شدن شبكه‌ها، كاربرد اين فناوري افزايش خواهد يافت اما اين رشد با همان سرعت استقبال عمومي از گوشي‌هاي نسل سوم نخواهد بود. در نتيجه به اين نقطه خواهيم رسيد كه تعداد مشتركان تلفن همراه كه به طور منظم از خدمات اينترنتي تلفن همراه استفاده كنند تا پايان سال 2010 به بيش از 50 درصد از كل مشتركان نخواهد رسيد.