شركت مخابرات ايران تعرفه‌ي رومينگ بين‌الملل تلفن همراه براي مسافراني كه قصد عزيمت به كشورامارات متحده‌ي عربي دارند را اعلام كرد.

تعرفه‌ي هر دقيقه مكالمه‌ي رومينگ از امارات به مقصد ايران با اپراتور Etisalat در تمام ساعات شبانه روز ‌٩ هزار و ‌٩١٢ ريال است .

گفتني است، تماس با شماره‌هاي ‌١٨١ ( دفتر راهنماي تلفن ) معادل ‌٨٥٥ ريال ايران منظور مي‌شود .

همچنين تعرفه هر دقيقه مكالمه رومينگ براي مكالمه كننده‌ي داخل ايران به مقصد تلفن همراه در امارات در تمام ساعات برابر نرخ داخلي ايران و براي شخصي كه تلفن همراه خود را به اين كشور منتقل كرده واز ايران با آن ارتباط برقرار مي‌شود، در تمام ساعات يك هزار و ‌٥/٦٦٩ ريال است .

همچنين مبلغ هر پيام كوتاه معادل دو هزار و ‌٨٧٤ ريال است .