شركت ارتباطات سيار به جز هزينه‌‏هاي مربوط به خدمات تلفن همراه مورد استفاده مشتركين ، هيچ گونه وجه ديگري را بر روي قبوض ارسال اعمال نخواهد كرد.

به دنبال تماس‌‏هاي مكرر مشتركين تلفن همراه مبني بر دريافت Smsهايي كه كسر مبالغي از طرف خيرين و نيكوكاران جامعه را موكول به اضافه كردن آن به هزينه كاركرد قبوض تلفن همراه مي‌‏كند ، شركت ارتباطات سيار اعلام كرد: هيچ‌‏گونه وجهي از اين بابت دريافت نخواهد كرد.
بر اساس اين گزارش، در صورت بروز هر گونه تغيير مراتب پس از طي مراحل قانوني ، به طور رسمي از طرف اين شركت اعلام خواهد شد.
مشاور سازمان بهزيستي شب گذشته در بخش خبري 30/20 به نقل از مديرعامل شركت ارتباطات سيار اعلام كرد: مشتركاني كه به صورت ناخواسته اعداد 1 تا 3 را به شماره 20011 ارسال كرده‌‏اند ، مي‌‏توانند در صورت انصراف ، مجددا عدد 7 را به همان شماره ارسال كنند ، به اين ترتيب مبالغي كه به اين حساب واريز شده ، برگشت داده خواهد شد.

به نقل از ایلنا