نوكيا گوشي هاي جديدي براي تلفن هاي همراه عرضه كرده است كه امكان مكالمه از طريق اينترنت را براي كاربران فراهم مي كند.

نوكيا تازه ترين شركتي است كه به فناوري تلفن اينترنتي روي آورده است . از اين پس كاربران گوشي هاي جديد نوكيا مي توانند از طريق لينك پهن باند بي سيم خود با ديگران مكالمه كنند.
مكالمات از طريق لينك شبكه اين كاربران انجام مي شود . جدا از اين، مكالمات اين گوشي ها به شبكه تلفن همراه استاندار برمي گردد.
تلفن اينترنتي يا VOIP در سال هاي اخير بسيار مشهور بوده است .
پاييز گذشته غول خرده فرده فروشي، DSG International شروع به فروش كيت هاي استارتر مكالمه تلفن همراه در فروشگاه هاي Dixons، Currys، ‏The Link و pc world كرد.
با استفاده از فناوري VOIP ، مكالمات تلفني به بسته هاي اطلاعاتي تبديل مي شود و مكالمات ارزان تري را نسبت به شبكه هاي تلفن استاندارد فراهم مي كند.
به نقل از iritn