تاليانيوز- روساي موتورولا دومين سازنده بزرگ گوشي در جهان اميدوارند تا پايان سال 2006 بيش از 20 ميليون گوشي ارزان قيمت را در بازارهاي نوظهور تلفن همراه جهان به فروش برسانند. آنان سال گذشته تنها 10 ميليون گوشي ارزان قيمت فروختند.

به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از رويترز، تمامي اين گوشي ها با شبکه هاي GSM سازگاري خواهند داشت.


موتورولا در سال 2005 بين 8 تا 9 ميليون گوشي خيلي ارزان به فروش رساند که قيمت آنها از زير 30 دلار تا حدود 40 دلار در نوسان بود و با توجه به استقبال از توليدات ياد شده اين رويه را در سال جديد ميلادي هم با شتاب بيشتري ادامه خواهد داد.