29 بهمن 1384 - دنیای اقتصاد - گويا بازار گوشي‌هاي موبايل سال خوبي را پشت‌سر گذاشته‌اند.

براساس تحقيقاتي كه موسسه iSuppli در اين زمينه انجام داده است، به طور كلي 5/812ميليون گوشي موبايل سال گذشته از سراسر دنيا به دست كاربران انتهايي رسيده است. اين رقم در مقايسه با تعداد گوشي‌هاي موبايل صادر شده در سال 2004 كه 713ميليون بوده، چيزي در حدود 14درصد افزايش پيدا كرده است.

در فصل چهارم سال 2005 به تنهايي 5/241ميليون گوشي فروخته شده است در حالي كه پيش‌بيني موسسه iSuppli براي فروش اين فصل رقم 239ميليون را نشان مي‌دهد.

در اين ميان شركت Nokia فروشي در حدود 265ميليون دستگاه داشته و توانسته 6/32درصد از سهم اين بازار را به خودش اختصاص دهد. اين در حالي است كه شركت Motorola توانست با افزايش 7/39درصدي در صادراتش 18درصد سهم بازار را در دست بگيرد.