1 اسفند 1384 - رييس اداره‌ي واگذاري خطوط و شبكه‌هاي جانبي مخابرات استان تهران، گفت: تقاضاهاي دريافت خطوط E1روز به روز افزايش مي‌يابد، اما به علت محدوديت امكانات و نداشتن آمار دقيقي از درخواست‌هاي آتي مشابه ساير امكانات مخابراتي از قبيل تلفن همراه و تلفن معمولي به طور طبيعي در بعضي از مناطق با كمبود امكانات رو به رو شده ايم كه در برنامه‌ي توسعه قرار داده شده است.

مهندس«عزت الله حاجي بنده» در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران

(ايسنا)، نحوه‌ي واگذاري خطوط E1 به ارايه كنندگان خدمات اينترنت را تشريح كرد و اظهار داشت: موضوع خطوط E1 تا قبل از سال1380 به علت همگاني نبودن استفاده از اينترنت بحث مهمي ‌نبود و تا اين سال تعداد اندكي از شركت‌هاي متقاضي خطوط E1 بوده‌اند كه اغلب در مناطق مختلف اقدام به ايجاد سايت كرده و به هر تعدادي كه E1 تقاضا داشتند از طريق اداره‌ي كل طرح و مهندسي شركت مخابرات استان تهران دريافت مي‌كردند.

وي ادامه داد: در اواخر سال 81 كه به مرور به تعداد متقاضيان افزوده شد و امكانات موجود هم تمام شد، مسووليت واگذاري خطوط E1 را به اداره‌ي واگذاري مدارات واگذار كردند و اين اداره هم به منظور رعايت حق تقدم و اولويت در خواست‌ها، بر اساس شماره‌ي درخواست و تاريخ آن، همه‌ي درخواست‌ها را در نوبت قرار داده و منتظر اعلام امكانات E1 از طريق توسعه و مهندسي شركت است و البته با مساعدت و دستور مهندس«خسروي» مديريت شركت مخابرات استان تهران، به مرور امكانات فراهم شده و تا حد امكان در اختيار متقاضيان در نوبت، قرارداه مي‌شود، در اين راستا بعضي از سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي بنابر ضرورت درخواستي خود را خارج از نوبت دريافت كرده اند.

وي با بيان اين كه تا اين تاريخ حدود دو هزار لينك E1 واگذار و در حال واگذاري است، گفت: تقاضاها روز به روز افزايش مي‌يابد، اما به علت محدوديت امكانات و نداشتن آمار دقيقي از درخواست‌هاي آتي مشابه ساير امكانات مخابراتي از قبيل تلفن همراه و تلفن معمولي به طور طبيعي در بعضي از مناطق با كمبود امكانات رو به رو شده ايم كه در برنامه‌ي توسعه قرار داده شده است.

وي تصريح كرد: در آينده‌ي نزديك در صورت تصويب مقررات مورد نياز، اقدام به فروش فيش E1 مي‌كنيم تا آمار دقيقي از درخواست‌ها داشته باشيم و خطوط E1 بر اساس اين آمار‌ها توسعه داده شود.

وي ادامه داد: از طرف ديگر بعضي از شركت‌هاي متقاضي در واقع نتوانسته‌اند به موقع مجوز ISP را دريافت كنند و به طور طبيعي و قانوني امكان واگذاري E1 به آن‌ها فراهم نشده است و بعضي هم توقع دارند همان روز كه درخوست مي‌كنند E1 در اختيارشان قرار داده شود، كه غير ممكن است و بايد به اطلاع برسانيم كه E1 داراي انواع مختلفي هستند، مانند E1 براي ارتباط تلفن معمولي و E1 نقطه به نقطه كه در واقع اين دو نوع E1 در كليه‌ي مناطق تهران به روز واگذاري مي‌شود و استفاده كنندگان آن شامل شركت‌هاي PAP (ندا)، تلفن همراه(BTS) بانكي و شبكه‌هاي مختلف انتقال DATA هستند و در اين رابطه هيچ كمبودي وجود ندارد.

وي خاطر نشان كرد: عمليات واگذاري E1 زيرنظر مستقيم مديريت محترم شركت و معاونت پشتيباني و فناوري اطلاعات آن انجام مي‌گيرد و اداره‌ي واگذاري مدارات در واقع تقسيم كننده‌ي خطوط E1 بر اساس دستورالعمل مديريت شركت است و هيچ گونه دخل و تصرفي در آن ندارد و اين موضوع تحت نظارت بازرسي شركت انجام مي‌گيرد و اميدواريم در آينده‌ي نزديك بتوانيم كليه‌ي نيازهاي متقاضيان را برطرف كنيم.