همزمان با ورود هيات دولت رياست جمهوري به استان چهار محال بختياري ‌45 پروژه مخابراتي با هزينه‌اي افزون بر هشت ميليارد و ‌71 ميليون ريال در قالب راه اندازي ‌22 سوييچ مخابراتي، شش پروژه ايستگاه مخابراتي تلفن همراه، ‌17 پروژه ارتباط روستايي مي‌باشند .
به گزارش سرويس ارتباطات ايسنا، مهندس «مهدوي» - مدير عامل شركت مخابرات استان چهارمحال و بختياري در خصوص راه اندازي پروژه‌هاي مخابراتي گفت: تعداد ‌23 پروژه با هزينه‌اي بالغ يك ميليارد و هفت ميليون و هشتصد هزار ريال در قالب شش پروژه سوييچ مخابراتي و ‌17 پروژه و ارتباط روستايي در شهرستان لردگان، شش پروژه شامل پنج پروژه سوييچ مخابراتي و يك ايستگاه تلفن همراه با هزينه‌اي افزون بر يك ميليارد و پانصد و بيست و يك ميليون و ششصد هزار ريال در شهرستان اردل، تعداد يك پروژه ايستگاه تلفن همراه BTS با هزينه‌اي بالغ بر نهصد و هفتاد ميليون با هزينه‌اي بالغ بر نهصد و هفتاد ميليون ريال در شهرستان كوهرنگ، دو پروژه ايستگاه تلفن همراه با هزينه‌اي بالغ بر يك ميليارد هفت صد و پنج ميليون ريال، چهار پروژه‌ي شامل دو سوييچ مخابراتي و دو ايستگاه تلفن همراه با هزينه‌اي بالغ بر يك ميليارد و هفتصد و هشتاد و هفت ميليون و دويست هزار ريال در شهرستان بروهن و تعداد ‌9 پروژه، سوييچ مخابراتي در سطح شهرستان شهركرد با هزينه‌اي بالغ بر يك ميليارد و هفتصاد و هجده ميليون و چهارصدهزار ريال همزمان با ورود هيات دولت و رياست جمهوري به استان چهارمحال و بختياري به بهره برداري مي‌رسند .