اسفند 1384 - آی تی ایران - شرکت اماراتی اتصالات یک سرویس جدید مکالمه تلفنی را برای بازدیدکنندگان کوتاه مدت ازاین کشور معرفی کرد.
این سرویس که برای مدت 90 روز در اختیار مشترکان قرار می گیرد شامل مکالمات مجانی محلی و یک تماس سه دقیقه ای مجانی بین المللی نیز هست.
اتصالات هنوز بهای این سرویس را اعلام نکرده است