7 اسفند 1384 - تاليانيوز- بر اساس گزارش جدیدی که توسط شرکت MTC کویت ارائه شده است ،صنعت تلفن همراه در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی ( MENA ) صدها هزار فرصت شغلی جدید درداخل وخارج این صنعت ایجاد کرده ، موجبات رشد اقتصادی دراین منطقه رافراهم آورده واز طرفی میزان تعادل و امنیت اجتماعی را دراین منطقه به طورقابل توجهی افزایش داده است.

به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، این گزارش بر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی کاربرد ارتباطات سیار دراین منطقه تاکید می کند.نتایج این گزارش بیانگر این مسئله است که درآمدهای حاصل از صنعت تلفن همراه دربحرین، به تنهایی باعث افزایش 5% تولید ناخالص داخلی يا GDP بین سالهای 2002 تا 2004 شده است.

دراردن، تعداد کارکنان بخش ارتباطات سیار به میزان 42 درصد در دوره 4 ساله آزادسازی اقتصادي افزایش یافته است. بخش دیگری از این گزارش حاکی از آن است که برخی از اپراتورهای تلفن همراه بیش از 30% کل بازار سهام رابه خود اختصاص داده اند که در اين مورد می توان بازارسهام قاهره و اسکندریه درمصر را نام برد که این سرمایه گذاری دربازار سهام حدودا معادل 500/33 دلار آمریکا به ازای هر 1000 دلار سود دهی دارد. مشابه این سوددهی در بازار بورس کویت هم وجود دارد.

طبق اظهارات دکتر سعد البراک ، مدیر عامل گروه MTC ، این گزارش پتانسیل ارتباطات سیار برای بهبود موقعیت اقتصادی کشورها رانشان می دهد و همچنین بیانگر این مسئله است که با استفاده از صنعت تلفن همراه می توان بافت اجتماعی جوامع را تغییر داد. وي مي افزايد: ما به عنوان اعضای گروه MTC همواره بر این باوربوده ایم که ارتباطات سیار درواقع بخشی از چهارچوب اصلی جوامع بشری می باشد که البته نتایج بدست آمده از این گزارش نیز شاهدی بر این مطلب است.

البارک اضافه کرد:" ما خیلی مایلیم فرصتهای شغلی جدید ایجاد کنیم، همانطورکه آماروارقام نشان می دهد درمصربه ازای هر موقعیت شغلی که دربخش ارتباطات سیار ایجاد می شود، 8 موقعیت شغلی دیگر دردیگر بخش های اقتصادی ایجاد می شود ، همچنین می توان نتیجه گرفت که اگرسرمایه گذاری در بخش ICT درمصر دوبرابر میزان فعلی شود ، 3/1 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد و میزان رشد تولیدات داخلی از 4 درصد به 8 درصد و بیش از آن افزایش خواهد یافت.

این گزارش توسط گروه تحقیقاتی مستقل Zawya تهيه شده و اطلاعات موجود در آن حاصل تحقيق در شش کشور مختلف خاورميانه است . دربخش اجتماعی ، گزارش MTC نشان می دهد که چطورتلفن همراه به یکی از متداول ترین فن آوری هاي جهان عرب تبدیل شده است.همچنی اين گزارش نشان می دهد که چگونه موبایل به یک جزء لاینحل زندگی درمنطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی تبدیل شده است.

بخش دیگری از این گزارش بیانگر این نکته است که با توسعه روزافزون صنعت تلفن همراه ازاهمیت این تکنولوژی نوین کاسته نشده است.

دربخش خبرهای مربوط به عراق ، نتایج ناشی از تحقیقی که توسط مانی لاین درسه شهر( بغداد، بصره و نجف انجام شده ) نشان داد چطور 95% عراقی ها برای ابراز عشق ازتلفنهاي همراهشان استفاده می کنند . همچنین 43% عراقی ها تلفن همراه را بهترین دوست خود می دانند. اما از همه عجیب تر اینکه اگر چه عراقی ها به تازگی با این تکنولوژی آشنا شده اند ، استفاده از تلفن همراه دراین کشور بسیار متداول می باشد، 83 % عراقی ها موبایل را یکی از ملزومات زندگی می دانند و 77% عراقی ها معتقدند که استفاده از تلفن همراه زندگی را آسانتر می کند "

نتایج بدست آمده از این گزارش بیانگر این مطلب است که ارتباطات سیار دربعد اقتصادی و اجتماعی تاثیر مثبتی بر مردم عراق داشته است.

درسطح مشاغل خرد ، اين تحقیق نشان می دهد تلفن همراه تبدیل به یک وسیله حیاتی در حوزه تجارت شده است و افرادی که دربحرین و اردن مورد پرسش قرار گرفته اند اظهار داشته اند که استفاده از تلفن همراه باعث افزایش 32% سود دهی مشاغل آنها شده اين رقم در مورد تونس 25 % بوده است ، به علاوه ، 62% پرسش شوندگان درتونس اظهار داشته اند که استفاده از تلفن همراه به خاطر کاهش تردد هایی که به منظور رفع نیازهای روزمره انجام می شود باعث کاهش هزینه ها شده است.

البارک اظهار داشت :" با بیش از 14 میلیون مشترک ، ما به عنوان اعضای گروه MTC نتایج این گزارش را به عنوان گامی موثر برای شناخت نیازهای مشترکانمان و شناخت پتانسیل های ارتباطات سیار درنظر می گیریم . امیدواریم هر کسی که این گزارش را می خواند از فواید و نتایج مثبت آن بهره مند شود.