تنها در ماه دسامبر گذشته 4.7 ميليون کاربر جديد به جمع کاربران تلفن همراه در هند افزوده شدند
06/12/1384
تاليانيوز- بازار تلفن همراه در کشور هند به سرعت در حال رشد است و انتظار مي رود اين کشور چين را پشت سر بگذارد.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از Webindia بررسي هاي تازه نشان مي دهد تنها در ماه دسامبر گذشته 4.7 ميليون کاربر جديد به جمع کاربران تلفن همراه در هند افزوده شدند و تعداد مشترکان جديد در ماه ژانويه امسال به 5.3 ميليون نفر رسيده که پيشرفتي قابل ملاحظه محسوب مي شود.
پيش بيني ها نشان مي دهد هر ماه به طور متوسط 1.75 ميليون نفر کاربر جديد به جمع مشترکان تلفن همراه در هند افزوده مي شود و مي توان اميد داشت هند تا سال 2007 به رکورد 250 ميليون نفر کاربر تلفن همراه دست يابد.
کارشناسان آزاد سازي اقتصادي، کاهش دخالت دولت و تصدي گري آن ، باز گذاشته شدن دست بخش خصوصي براي حضور در بازار ارتباطات سيار و نيز رقابتي شدن آن را ازمهمترين علل رونق صنعت تلفن همراه در کشور پهناور هند مي دانند. گفتني است که تعرفه هاي مکالمه تلفن همراه در هند نيز بسيار پايين است.
منبع : روابط عمومی تال