دراین تحقیق 966 نفر که از تومورسرطانی گلیوما رنج می بردند بیش از 3 سال تحت بررسی وآزمایش قرارگرفتند
10/12/1384
تاليانيوز – کاربران تلفن های همراه می توانند ازاین پس با خیال راحت با تلفن همراه صحبت کنند زيرا برطبق نتایج بررسي هاي محققان انگلیسی و بر مبناي آزمایشی که توسط سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) برروی کاربران تلفن همراه از سراسردنیا انجام شد ، مشخص گرديد رابطه ای بین استفاده از تلفن همراه و تومورهای سرطانی وجود ندارد.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، این تحقیق درانستیتوی تحقیقات سرطان و با همکاری گروهی از محققانی که از دانشگاههای مختلف سراسر دنیا شرکت کرده بودند انجام شد.
متخصصان درصدد بودند رابطه ای بین استفاده از تلفن همراه و ایجاد تومور گلیوما که یکی از شایعترین انواع تومورهای مغزی می باشد ،پیدا کنند.
دراین تحقیق 966 نفر که از تومورسرطانی گلیوما رنج می بردند بیش از 3 سال تحت بررسی وآزمایش قرارگرفتند ویک گروه 1716 نفره استفاده این اشخاص از تلفن همراه را کنترل می کردند.
این تیم پزشکی به نتیجه ای مبنی براینکه استفاده از تلفن همراه خطر ابتلا به تومورهای مغزی را افزایش می دهد ، دست نیافت. اگر چه نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که احتمال این خطر کمی افزایش یافته است.
اما یک متخصص آلمانی به نام فرانک گلنیک که زیست شناس و مشاورعلمی یک انجمن تحقیقاتي درزمینه تلفن های همراه می باشد، اظهارداشت:" این افزایش از نظر آماری ارزش چندانی ندارد."
نتایج این تحقیق که اخیرا به چاپ رسیده ، تنها بخشی ازنتایج تحقیقات اینترفون می باشد که توسط سازمان بهداشت جهانی سازماندهی می شود. این پژوهش که دراکتبر سال 2000 آغاز شد ، یکی از گسترده ترین تحقیقاتی است که درزمینه ارتباط احتمالي بین استفاده ازتلفن های همراه و ایجاد تومورهای مغزی انجام شده است.
برند رینر مولر، متخصص تلفن همراه که عضو انجمن حفظ محیط زیست وطبیعت ) BUND ) آلمان می باشد ، از صحت نتایج حاصل از این تحقیق اظهاراطمینان کرد.
لازم به ذکراست که هیچ یک از مطالعات پیشین که دراین زمینه انجام شده با تحقیق کنونی برابری نمی کند. زیرا دراین تحقیق نه تنها تعداد زیادی از بیماران مبتلا به تومورهای سرطانی تحت مطالعه و بررسی قرارگرفتند ، بلکه بسياري از افرادی که به مدت طولانی ازتلفن همراه استفاده می کردند نیز تحت بررسی قرار گرفتند.
درسال 2004 ، نتایج یک تحقیق جزیی که درسوئد انجام گرفت ، نشان داد درواقع کاربران تلفن همراه درمعرض خطر بیشتری از نظر ابتلا به تومورهای سرطانی درسیستم شنوایی قرار دارند که درنتیجه ایجاد این نوع تومور، درسیستم اعصاب شنوایی و رشد آنها و نيزاعصاب کنترل تعادل که درگوش داخلی قرار دارند اختلال ایجاد می شود.
البته رشد این سلولهای عصبی اهمیت چندانی ندارند ، اما از آنجا که این نتایج ، ناشی از یک تحقیق جزیی می باشند ، متخصصین معتقدند که این نتایج از اهمیت چندانی برخوردارنیستند.
به هر حال برای رسیدن به نتیجه گيري کامل باید منتظر بود تا نتایج کلی این تحقیق تا پایان امسال مشخص شود.
منبع : روابط عمومی تالیا