درفیلیپین 3.5 میلیون نفراز نوعي سرویس جديد استفاده می کنند که به آنها اجازه می دهد با استفاده ازخدمات دو اپراتور تلفن همراه اين کشور به نقل وانتقالات پول نقد به صورت مکانیزه بپردازند
10/12/1384
تاليانيوز- گزارشی که اخیرا توسط دو سازمان the Information for Development Programme (infoDev) و International Finance Corporation (IFC) و با همکاري اتحاديه جهاني GSM ارائه شده ، نشان مي دهد تلفن همراه می تواند خلاء موجود درکشورهای درحال توسعه در حوزه ارائه خدمات مالي و اعتباري را به طرز قابل توجهی از بین ببرد و این مسئله نقش مهمی درتوسعه اقتصادی و اجتماعی این کشورها خواهدداشت.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، این گزارش با عنوان " سیستم های ریزپرداخت و کاربردهای آنها درشبکه های تلفن همراه " به چاپ رسیده و درنظر دارد با توجه به مطالعاتی که در فیلیپین صورت گرفته ، تعیین کند تلفن همراه تا چه اندازه می تواند جایگزینی برای پول نقد باشد.
دربسیاری از کشورهای درحال توسعه ، خصوصا درمناطق روستایی ، دسترسی به خدمات بانکی محدود می باشد. جمع کثیری از جمعیت این کشورها از استفاده از خدمات بانکی مکانیزه محروم هستند ومجبورند عملیات پرداخت وجوه خود را به صورت نقدی انجام دهند که این نوع فعالیت های بانکی درمقایسه با انجام فعالیت های بانکی به صورت مکانیزه و الکترونیکی از امنیت و انعطاف کمتری برخورداراست.
اما، درفیلیپین 3.5 میلیون نفراز نوعي سرویس جديد استفاده می کنند که به آنها اجازه می دهد با استفاده ازخدمات دو اپراتور تلفن همراه اين کشور يعني Globe Telecom و Smart Communications ،به نقل وانتقالات پول نقد به صورت مکانیزه بپردازند. از مهمترین عوامل موفقیت این شیوه که درگزارش عنوان شده این است که اپراتورهای مذکورامکان نقل وانتقال پول نقد و همچنين انتقال وجه از حسابي به حساب ديگررا با استفاده از تلفن همراه برای مشترکان فراهم آورده اند. به علاوه دو اپراتور ياد شده این امکان را برای مشترکین ایجاد کرده اند تا از اين طريق دست به پيش خريد کالا و خدمات از طریق تلفن همراه بزنند.
البته در حال حاضر کاربران تنها مي توانند هر بار مبالغ اندکي را در حسابهاي مختلف جابجا کنند يا صرف خريد کالا و خدمات نمايند، اما براساس گزارش مذکور، پیشرفتهايي از اين دست ، این امکان را برای مشترکان تلفن همراه ایجاد می کند تا بتوانند درسیستم بانکداری مکانیزه دخیل شوند و گامهای مثبتی درجهت تسهیل و کاهش هزینه های پرداخت بردارند و بتوانند با استفاده از سیستم بانکداری مکانیزه فیش های پرداختی را از راه دور واریز کرده وا زهزینه ها و خطرات پرداخت وجوه پرداختی به صورت حضوري و با استفاده از پول نقد فارغ شوند. استفاده از روش جديد مردم را از خطراتی از قبیل سرقت پول ویا مشکل تردد درسطح شهر به منظور پرداخت وجوه درامان می دارد.
این گزارش براین نکته تاکید دارد که استفاده از این خدمات منحصرا محدود به مشترکان تلفن همراه درکشورهای درحال توسعه نمی شود. همچنین این گزارش حاکی از آن است که استفاده ازاین سیستم در فیلیپین موجب شد اپراتورهای تلفن همراه دراین کشور شاهد افزایش قابل ملاحظه درآمدهای ناشی از ارسال پیام های کوتاه و کاهش تعداد مشترکان به طرز قابل توجهی بوده اند درحالی که بانکهای محلی شاهد افزایش تعداد مراجعان و افزایش میزان نقدینگی شان بوده اند .
منبع : روابط عمومی تالیا