شرکت ارائه دهنده اين خدمات G & S Trading and Research LLC نام داشته است
08/12/1384
تاليانيوز- مقامات وزارت مخابرات افغانستان يک شبکه غيرقانوني GSM را در اين کشور تعطيل کرده اند. اين شبکه تنها در شهر کابل پايـخت افغانستان فعال بوده است.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، شرکت ارائه دهنده اين خدمات G & S Trading and Research LLC نام داشته است.
مقامات مخابراتي افغان مدعي هستند که اين شبکه توسط تروريست ها و افراد جاني به کرات مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر تمامي تجهيزات اين شرکت توقيف وضبط شده است.
منبع : روابط عمومی تالیا