گروهي از محققان امنيتي موفق به كشف اولين ويروس كامپيوتري شدند كه بعد از آلوده كردن كامپيوترها مي تواند به تلفن همراه منتقل مي شود و آن را آلوده كند.

به گزارش بخش خبر سايت http://www.IRITN.com ، به گفته اين گروه فردناشناسي اين نرم افزار بدانديش را كه Cross Over نام دارد براي انجمن محققان Mobile Antivirus ارسال كرده است . اين ويروس يك باگ proof-of-concept است كه هنوز به طور گسترده منتشر نشده است ، يعني اين ويروس هيچ خطر واقعي براي كاربران P و تلفن هاي همراه ندارد.
اين گروه تحقيقاتي خاطر نشان كرد: ويروس Cross Over اولين بدافزاري است كه قادر به آلوده كردن كامپيوترهاي ويندوز و نيز PDA هايي است كه از نرم افزار windows mobile استفاده مي كنند.
زمانيكه اين ويروس اجرا مي شود تمام ماشين هايي را كه در حال كار هستند چك ميكند. اگر سيستم يك PC ويندوز باشد اين ويروس به محض اينكه ارتباط اين سيستم با يك وسيله دستي را با استفاده از نرم افزار همزمان سازي Activesync تشخيص دهد خود را به آن وسيله قابل حمل منتقل مي كند.
اگر اين ويروس يك سيستم عامل قابل حمل اجرا شود تمام فايل هاي موجود در پوشه My Document را پاك مي كند و خود را در پوشه startup كپي مي كند.
اين ويروس مي تواند به كارايي ويندوز XP نيز ضرر برساند زيرا هر باري كه PC روشن مي شود اين ويروس دوباره خود را ايجاد مي كند.
تاكنون موردي از آلودگي به اين ويروس مشاهده نشده است.