شركت نوكيا اعلام كرد كه فناوري مشاهده برنامه‌هاي تلويزيوني بر روي گوشي‌هاي موبايل را در سال 2008 بر روي گوشي‌هاي تلفن خود براي استفاده عموم مردم قرار خواهد داد.

مدل‌هاي آزمايشي ارايه شده براي نمايش برنامه‌هاي تلويزيوني بر روي گوشي‌هاي تلفن همراه در سال گذشته نشان داده است كه بيشتر مردم استقبال خوبي از اين خدمات كرده‌اند. اين خدمات با پرداخت حق اشتراك ماهانه 5 تا 10 يورو در اختيار مردم قرار گرفته است.

نوكيا مي‌گويد: در سال 2006 اين خدمات در اختيار گروه خاصي و در سطحي بسيار پايين ارايه شده است ولي پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 2008 اين خدمات به صورت عمومي و در سطح جهاني در اختيار بيش‌تر ساكنان جهان قرار گيرد.

در حال حاضر اكثر شركت‌هاي موبايل و همچنين شبكه‌هاي تلويزيوني خدمات تجاري خود را در اكثر كشورهاي اروپايي و آمريكا براي گسترش اين خدمات شروع كرده‌اند در حالي كه كره جنوبي پيش‌ از اين ارايه برنامه‌هاي تلويزيوني بر روي گوشي‌هاي تلفن همراه به صورت عمومي دراختيار بيش‌تر شهروندان خود قرار داده است.

در حال حاضر چندين فناوري در زمينه ارايه برنامه‌هاي تلويزيوني بر روي تجهيزات قابل حمل وجود دارند كه در باندهاي فركانس متفاوتي كار مي‌كنند.

نوكيا قصد دارد براي ارايه اين خدمات در اروپا و آمريكا از فناوري Dvb-h استفاده نمايد. تنها مشكل نوكيا اين است كه اين فناوري هنوز در سراسر قاره اروپا در دسترس نيست. براي مثال كشورهايي مانند فنلاند، فرانسه، ايتاليا و هلند اين فناوري را براي پخش تلويزيون بر روي تجهيزات قابل حمل به خدمت گرفته‌اند ولي بقيه كشورهاي اروپايي در حال حاضر از اين فناوري استفاده نمي‌كنند.