بازار نقل و انتقال گوشي تلفن همراه در سه ماهه‌ي‌ پاياني سال گذشته‌ي ميلادي، شاهد رشد ‌١٥ درصدي بود كه بر اساس آمار ارايه شده، تعداد تلفن همراه انتقال يافته در سراسر جهان طي اين مدت، ‌٢٤١ ميليون دستگاه بوده است.

در سه ماهه‌ي منتهي به دسامبر ‌٢٠٠٥، حدود ‌٥/٢٤١ ميليون گوشي تلفن همراه در سراسر جهان انتقال يافت، اين در حالي است كه در مدت مشابه در سال ‌٢٠٠٤، اين رقم ‌٢١٠ ميليون دستگاه بوده است.

براي كل سال گذشته نيز آمارها بيانگر آن هستند كه بازار شاهد نقل و انتقال ‌٥/٨١٢ ميليون گوشي تلفن همراه بوده است.

گوشي‌هاي مجهز به فناوري gprs در دو و نيم سال گذشته بيشترين طرفداران را داشتند و ‌٦/٥١ درصد از كل نقل و انتقال گوشي همراه در جهان را تشكيل دادند