اپراتورهای تلفن همراه این کشور موظف شدند اشتراک بازاریابهای تلفن همراه را که به صورت غیرقانونی فعالیت می کنند ، طی 3 الی 5 روز پس از ابلاغ این دستور قطع کنند
12/12/1384
تاليانيوز- پیام های کوتاه ناخواسته و مزاحمت هاي تلفنی همچنان باعث دردسر کاربران تلفن همراه درکره می شوند و لذا دولت اين کشور در نظر دارد با اتخاذ یک سری راهکارهای جدید با این مشکل دنیای نوین به مبارزه برخیزد .
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از Slashpone، به منظور حل این معضل ، کمیته ارتباطات کره ) KCC ) روز یکشنبه اعلام کرد : " این کمیته درنظر دارد با تعیین یک سری مجازات ها ی خاص جدید برای اپراتورهای تلفن همراه و بازاریاب هایي که به طور غیر قانونی به فعالیت دراین زمینه مشغول به فعاليت هستند ، به این مشکلات خاتمه دهد .
به موجب سیاست های جدید کمیته ارتباطات کره ، اپراتورهای تلفن همراه این کشور موظف شدند اشتراک بازاریابهای تلفن همراه را که به صورت غیرقانونی فعالیت می کنند ، طی 3 الی 5 روز پس از ابلاغ این دستور قطع کنند. اما با این اوصاف ، هنوز برخی از اپراتورهای تلفن همراه پس از گذشت 100 روز از ابلاغ این دستور، از اجرای آن سرباز زده اند تا مشکل ارسال هرزنامه هاي تجاري با استفاده از موبايل در اين کشور کماکان وجود داشته باشد.
منبع : روابط عمومی تالیا