اواخر ماه ژانویه ، تعداد مشترکان تلفن همراه چین به 398 میلیون نفر رسید و اين به معناي افزايش 4/5 میلیون نفري مشترکان تلفن همراه این کشور در اين ماه است
12/12/1384
تاليانيوز- دولت چین طی گزارشی درروز پنج شنبه اعلام کرد :" شمارمشترکان تلفن همراه درچین به 400 میلیون نفر رسید که با این تعداد مشترک ، چین بیشترین رکورد تعداد مشترکان تلفن همراه را درسطح جهانی به خوداختصاص داد."
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از Techweb، وزارت اطلاعات چین اعلام کرد:" اواخر ماه ژانویه ، تعداد مشترکان تلفن همراه چین به 398 میلیون نفر رسید و اين به معناي افزايش 4/5 میلیون نفري مشترکان تلفن همراه این کشور در اين ماه است .
دولت چین اعلام کرد: "طی سال گذشته ، هرماه 3 الی 4 میلیون مشترک به تعداد مشترکان تلفن همراه این کشوراضافه شده است. " اگر تعداد مشترکینی که درروز جمعه به جمع مشترکان این کشور اضافه شده اند درنظر بگیریم ، باید گفت تعداد مشترکین تلفن همراه این کشور به 400 میلیون نفررسید.
گفتني است درماه اکتبر2003 ، تعداد مشترکین تلفن همراه چین ازتعداد مشترکین تلفن ثابت این کشورپیشی گرفت.
چین اولین سري از تجهیزات ارتباطات سیار بی سیم را درسال 1987 وارد کرد و برای اولین بار درسال 2001 رکورد بیشترین تعداد مشترک تلفن همراه درجهان را به خود اختصاص داد.
دولت چین اعلام کرد: " درعین حال ، ترافیک پیام های کوتاه يا SMS درمقایسه با ژانويه سال گذشته با 7/65 درصد افزايش به ( 7/33 ميليارد مورد درماه ژانویه رسید ."
درآمد کلی کشورچین دربخش مخابرات در ماه ژانویه هم به 9/6 ميليارد دلاررسید که این امر رشد 8/10 درصدی صنعت مخابرات چین رانشان می دهد .
منبع : روابط عمومی تالیا