به همين منظور هزار گوشي موبايل در اتوبوس هاي مسافربري ميان شهري اين شرکت نصب مي شود
12/12/1384
تاليانيوز- از اين پس مسافران اتوبوس هاي شرکت هندي Gujarat State Road Transport Corporation که در ايالت گجارات اين کشور فعال است مي توانند از تلفن هاي همراه موجود در اتوبوس هاي شرکت ياد شده استفاده کنند.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از newindpress، به همين منظور هزار گوشي موبايل در اتوبوس هاي مسافربري ميان شهري اين شرکت نصب مي شود. اولين اتوبوس مجهز به امکانات جديد امروز شنبه از شهر Saurashtra حرکت خواهد کرد.
جالب آنکه اين ابتکار عمل به پيشنهاد شرکت مخابراتي Airtel اجرا شده وهزينه مکالمات درمحل از کاربران دريافت مي شود. قرار است در اولين مرحله 100 اتوبوس اين شرکت به تلفن همراه مجهز شوند.
منبع : روابط عمومی تالیا