13 اسفند 1384 - آی تی ایران - شركت مخابرات ايران در پي درخواست‌هاي مشتركين تلفن‌همراه در خصوص چگونگي نحوه رديابي گوشي‌هاي مفقودي، مزاحمت‌هاي تلفني و ساير شكايات مشتركين تلفن‌همراه، اطلاعيه‌اي به شرح زير صادر كرد:

چگونگي رديابي گوشي‌هاي مفقودي

رديابي گوشي‌هاي مفقود به منظور شناسايي و يافتن گوشي‌هاي مشتركيني كه سيم‌كارت‌هاي تلفن‌همراه آنان مفقود شده و يا به سرقت رفته است، توسط شركت ارتباطات سيار و به روش زير صورت مي‌گيرد:

مشترك موردنظر ابتدا بايد با مراجعه به نزديك‌ترين دادسرا يا كلانتري و يا اداره آگاهي و ارائه شماره سريال 15 رقمي گوشي خود (شماره IMIE)، درخواست رديابي خود را ارائه نمايد. سپس نامه صادره توسط مراجع يادشده را در تهران به اداره مشتركين مركزي تلفن‌‌همراه، واقع در خيابان دكترعلي شريعتي، پايين‌تر از پل سيدخندان، ساختمان شماره3 و در استان‌ها به امور مشتركين تلفن‌همراه استان ارسال تا پس از بررسي توسط واحدهاي ذي‌ربط، اقدام مقتضي در اين‌خصوص صورت گيرد. اين روابط عمومي افزود: مشتركيني كه سيم‌كارت خود را مفقود مي‌نمايند، در اولين فرصت پس از طي مراحل يادشده، با مراجعه به نزديك‌ترين امور مشتركين و يا دفاتر خدمات ارتباطي تلفن‌همراه، نسبت به سوزاندن سيم‌كارت مفقودي خود و اخذ سيم‌كارت جديد اقدام نمايند.

چگونگي مراحل كشف مزاحم

آن دسته از مشتركين تلفن‌همراه كه مزاحم تلفني (ثابت يا همراه) دارند مي‌توانند با در دست داشتن تصوير شناسنامه تلفن‌همراه و شناسنامه خود به يكي از مكان‌هاي زير مراجعه و درخواست كشف مزاحمت نمايند:

الف- تهران ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه12، اداره كل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به‌شكايات شركت ارتباطات سيار.

ب- كرج، شاهين‌ويلا، ميدان امام‌حسين(ع)، جنب اداره برق، اداره مشتركين منطقه5.

ج- شهرري، جاده قم، ابتداي خيابان شهيد غيبي، مخابرات شهيد منتظري.

در ضمن مشتركيني كه مزاحمت آنها از طريق تلفن‌هاي همراه تاليا انجام مي‌شود، مي‌توانند با مدارك ياد شده به مجتمع صنعتي رفسنجان واقع در خيابان مطهري، خيابان كوه‌‌نور، پلاك 51 جهت كشف مزاحمت مراجعه نمايند.