سامسونگ هنوز در اين زمينه واکنشي از خود نشان نداده است
تاليانيوز- شرکت سوئدي اريکسون مي گويد دادخواستي حقوقي را بر ضد سامسونگ سومين سازنده بزرگ گوشي در جهان تقديم دادگاه کرده است و اين شرکت را به سوء استفاده و نقض حقوق اختصاصي خود محکوم کرده است.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز به نقل از بتانيوز، اريکسون مي گويد مدت توافقنامه دو طرف براي استفاده سامسونگ از فن آوري هاي اختصاصي اين شرکت در حوزه هاي GSM, GPRS و EDGE در پايان سال 2005 به پايان رسيده و دو طرف هنوز به توافق جديدي دست نيافته اند.
سامسونگ هنوز در اين زمينه واکنشي از خود نشان نداده است.
منبع : روابط عمومی تالیا