نزديک به 82.7 درصد از کل مشترکان تلفن همراه در اين کشور یعني 9.32 ميليون نفر از خدمات تلفن همراه پيش پرداخته استفاده مي کنند
13/12/1384
تاليانيوز- اپراتورهاي تلفن همراه در شيلي در سال 2005 بيش از 1.5 ميليون خط تلفن همراه جديد واگذار کرده اند و با اين حساب تعداد مشترکان تلفن همراه در اين کشور به 11.3 ميليون نفر رسيده و در مقايسه با پايان سال 2004 نزديک به 14 درصد افزايش يافته است.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، نکته جالب آن است که نزديک به 82.7 درصد از کل مشترکان تلفن همراه در اين کشور یعني 9.32 ميليون نفر از خدمات تلفن همراه پيش پرداخته استفاده مي کنند.
هم اکنون سه اپراتور تلفن همراه در شيلي به نامهاي Movistar chile، Entel PCS و Smartcom به ترتيب 46.8 ، 36.5 و 16.7 درصد از بازار اين کشور را در کنترل دارند. اما از نظر درآمد Entel با 947 ميليون دلار درآمد درصدر بوده است.