بر اساس اظهارات فروشندگان سيم ‌كارت تلفن همراه در بازار امروز تهران، قيمت سيم‌كارت‌ها 10 تا 15 هزار تومان نسبت به هفته‌ گذشته كاهش داشته است.
سيم ‌كارت صفر با كد 2 به مبلغ 690 تا 700 هزار تومان خريداري و تا 705 هزار تومان به فروش مي‌رسد.
همچنين سيم ‌كارت صفر با كد سه به مبلغ 630 تا 640هزار تومان خريداري و تا 650هزار تومان به فروش مي‌رسد.
گفتني است؛ سيم ‌كارت صفر با كد پنج نيز تا 615 هزار تومان خريداري و تا630 هزار تومان به فروش مي‌رسد.
همچنين سيم ‌كارت صفر با كد شش نيزتا 605 هزار تومان خريداري و تا 620 هزار تومان فروخته مي‌شود.
لازم به ذكر است؛ سيم‌ كارت تاليا تا 90 هزار تومان خريداري و تا 95 هزار تومان به فروش مي‌رسد.
به عقيده كارشناسان در روزهاي پاياني سال و نزديك شدن به تعطيلات نوروزي احتمال بالا رفتن قيمت سيم كارت در روزهاي اخير بعيد نيست.