شرایط سیاسی وامنیتی موجود درعراق باعث افزایش سریع ضریب نفوذ وسايل ارتباطات سیار در اين کشورشده است ، زیرا محدودیت تردد درسطح شهرو خشونت حاکم ، نیاز خانواده های عراقی به تلفن همراه را به منظور برقراری ارتباط با یکدیگرافزایش داده
15/12/1384
تاليانيوز- اشغال فلسطین ، مهم ترین مانع برسر راه توسعه بخش ارتباطات در این کشور بوده است. اما براساس گزارشی که به تازگي ارائه شده این مسئله ازطرفی ضریب استفاده از فن آوری ارتباطات را دراین کشورافزایش داده است.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، بر اساس تحقیقی که توسط ام تی اس گروپ درزمینه کاربرد تلفن همراه درمنطقه خاورميانه انجام گرفت، مشخص شد شرایط سیاسی وامنیتی موجود درعراق باعث افزایش سریع ضریب نفوذ وسايل ارتباطات سیار در اين کشورشده است ، زیرا محدودیت تردد درسطح شهرو خشونت حاکم ، نیاز خانواده های عراقی به تلفن همراه را به منظور برقراری ارتباط با یکدیگرافزایش داده است.هردوي این موارد بر نقش کلیدی تلفن همراه درمناطقی که دچار ناامنی و اغتشاشات سیاسی هستند ، تاکید می کند .
دراین کشورها ، تلفن همراه به پلی برای ارتباط مردم واعضای خانواده ها تبدیل شده است زیرا درچنين مناطقي ارتباط بین اعضای خانواده به دلیل وجود بحران های سیاسی و اجتماعی قطع شده و درواقع تلفن همراه وسیله ای برای جویا شدن حال یکدیگر و القاء حس امنیت است .
درفلسطین، تلفن های همراه به وسایل ارتباطی ضروری تبدیل شده اند. درشرایط کنونی، ارتباط بین ساکنان شهروآوارگان این کشور فقط از طریق تلفن همراه برقرار می شود، مخصوصا این وضعیت از زمانی که اسراییل بخش های مختلف این کشور را با انجام عملیات مرز بندی ازیکدیگر جدا کرده ، شدت یافته است .
این گزارش نشان می دهد، دو اپراتور فلسطيني به نامهاي Paltel و Jawal پيشرفت خوبي داشته اند و درنتیجه همین پیشرفت توانسته اند کنترل بخش عظیمی از بازار تلفن همراه اين کشور را به دست بگیرند، اما طبق مفاد توافقنامه اسلو دولت رژيم صهيونيستي از گسترش فعاليت بخش خصوصی فلسطين درصنعت تلفن همراه جلوگیری می کند .
شرکت مخابرات فلسطین به موجب اصل 36 قراردادی که منعقد کرده است ، سطح فرکانسی را به اپراتور Paltel داده که این سطح فرکانس فقط توانایی ارائه خدمات به 100000 مشترک را فراهم مي آورد. این میزان با توجه به رشد بازار ارتباطات سیار درسال 1993 تعیین شده بود و در شرايط فعلي کافي نيست.
طي چند سال اخيررشد بازارتلفن همراه خیلی سریع تر از میزان پیش بینی شده بوده و درحال حاضر بیش از600000 نفرازمشترکان اپراتورJawwal ازدریافت خدمات بهینه تلفن همراه محروم هستند.
علاوه بر این، محدودیتهای گمرکی حاصل از قرارداد اسلو، منجربه اتخاذ راهکارهای عجیبی و وحشتناکی توسط اسراییل شده است که این راهکارها باعث مختل شدن بازار تلفن همراه فلسطین شده است.
اسرائييل مدتي است طرحي را به مورد اجرا گذارده که به موجب آن کالاهای وارداتی باید قبل از اینکه وارد فلسطین شوند از گمرک اسراییل بگذرند.
شرکت مخابرات فلسطین و Jawwal گزارش دادند که تلفن های همراه و لوازم جانبی تلفن همراه ازقبیل سیم کارت ، هدست و شارژرها اغلب به مدت 3 الی 12 ماه درمرز فلسطین نگه داشته می شوند و اجازه ترخیص و ورود آنها به بازار داده نمی شود ، درنتیجه این کالاها وقتی به بازارهای فلسطین می رسند که تقاضای بازار برای این گونه کالاها ازبین رفته است.
همچنین اپراتورJawwal قادربه ارائه خدمات دائمی به مشترکانش نمی باشد زیرا باید برای ساخت دکلهای تلفن همراه ، ازدولت اسراییل مجوز دریافت کند.
براساس این گزارش با ظهور اپراتورهای اسراییلی که به طورغیرقانونی وارد این عرصه رقابت شده اند ، استقلال شرکت مخابرات فلسطین شدیدا مخدوش شده است.
Jawwal تنها اپراتوری است که مجوز فعالیت در فلسطین را دریافت کرده است امادرعین حال چهار اپراتوراسراییلی نیز به ارائه سیم کارت تلفن همراه می پردازند که این اپراتورهای اسراییلی از قوانین ومقررات مالیاتی بخش مخابرات فلسطین سرپیچی می کنند.
ازطرفی کارکنان Jawwal از دامپینگی که اپراتورهای اسراییلی دربازار ایجاد می کنند گله مندهستند ، زیرا با این کاراین اپراتورها درروزهای نزدیک به تعطیلات بازار را با سیم کارتهای ارزان اشباع می کنند و میزان فروش سیم کارتهای اپراتورJawwal را به میزان قابل توجهی کاهش می دهند .
گفتنی است اپراتورهای اسراییلی که به صورت غیرقانونی به فعالیت مشغولند ، هزینه دریافت مجوز را به مقامات فلسطيني نمی پردازند و عمدا درفرکانس هایJawwal اختلال ایجاد می کنند تا مشترکین ناراضی را به سمت خود جلب کنند.
شایان ذکراست که علی رغم موانع و کارشکنی های بسیار اپراتورهای اسراییلی در عرصه تلفن همراه ،نتایج این گزارش نشان می دهد که شرکت مخابرات فلسطین همچنان دراین عرصه توانمند است. اگرچه اين شرکت درنظردارد به منظورپاسخ گویی به نیاز مشترکین تلفن همراه این کشور، زیرساخت های تلفن همراه را توسعه دهد و انجام این کار مستلزم سرمایه گذاری اپراتورهای خارجی می باشد و شرط اصلی برای محقق شدن این مسئله تجديد نظر در مفاد توافق نامه اسلو می باشد .
اما وضعيت در عراق به گونه ديگري است. درسال 2004 ، برای اولین بارسه اپراتورتلفن همراه کارارائه خدمات تلفن همراه درعراق را آغاز کردند که این اپراتورها ضریب نفوذ تلفن همراه را به طرزقابل توجهی درمنطقه افزایش دادندو تعداد مشترکین تلفن همراه این کشوررا به 45/3 میلیون نفر درماه مارس 2005 افزایش دادند. درحال حاضر ضریب نفوذ تلفن همراه این کشور به 5/12 درصد کل جمعیت کشوررسیده است .
نتایج این گزارش بیانگراین نکته است که جنسیت و سطح درآمد افراد نقشی دراستفاده از تلفن همراه ندارد و تنها عامل تعیین کننده درمیزان استفاده ازتلفن همراه سن می باشد .
خلاصه اینکه شرایط فعلی کشورعراق و ضریب پایین امنیت دراین کشور ، مهم ترین عامل درافزایش استفاده از خدمات تلفن همراه می باشد و از آنجایی که ساکنان این کشوردچارمحدودیت درتردد می باشند، تلفن همراه تنها وسیله ارتباطی آنها با دنیای خارج می باشد.
64 درصد افرادی که در تحقیقي در اين مورد شرکت کردند اظهارداشتند که تلفن همراه به آنها این امکان را می دهد تا راحت تربا شرایط اضطراری مقابله کنند و 91 درصد این افراد اظهار داشتند که برای اطمینان ازسلامت اعضای خانواده شان ازتلفن همراه استفاده می کنند .
منبع : روابط عمومی تالیا