تا سال 2009 بيش از 94 ميليون نفرچيني، مشترک تلويزيون هاي همراه خواهند بود
16/12/1384
تاليانيوز- اگر چه فن اوري دريافت برنامه هاي تلويزيوني بر روي گوشي هاي همراه هنوز در مراحل ابتدايي خود به سر مي برد، اما مردم کشور چين به آن روي خوش نشان مي دهند.
به گزارش پايگاه خبري تاليانيوز، بررسي هاي موسسه In-Stat نشان مي دهد که تا سال 2009 بيش از 94 ميليون نفرچيني، مشترک تلويزيون هاي همراه خواهند بود. اين در حالي است که ارائه اين سرويس در چين از سال 2007 آغاز مي شود.
يکي از تحليل گران In-Stat مي گويد اپراتورهاي چيني براي ارائه اين خدمات به سرعت در حال مهاجرت از استاندارد 2.5G به استاندارد 3G هستند. اما دولت چين هنوز قوانين لازم را در اين زمينه وضع نکرده است.
گفتني است دولت چين به شدت در تلاش است کاري کند تلويزيون هاي همراه تا زمان فرا رسيدن المپيک سال 2008 در دسترس عموم باشند. در اين ميان به نظر مي رسد براي اين کار استاندارد DVB-H محبوب تر از استاندارد هايي مانند SDMB, TDMB و MediaFLO باشد.
منبع : روابط عمومی تالیا