متقاضي پس از دريافت سيم کارت تاليا 60 روز مهلت دارد تا اولين تماس خود را برقرار نمايد

16/12/1384
به اطلاع کليه دارندگان سيم کارت تاليا مي رساند که يک هفته پس از انتشار اين اطلاعيه ( 23/12/84)، سيم کارت تالياي کساني که اقدام به برقراري اولين تماس ننموده باشند، غيرفعال خواهد شد.
همان طوري که از تاريخ مندرج روي پاکت سيم کارت تاليا مشخص است، متقاضي پس از دريافت سيم کارت تاليا 60 روز مهلت دارد تا اولين تماس خود را برقرار نمايد. در صورت عدم برقراري اولين تماس در مهلت مقرر، سيم کارت غيرفعال گرديده و پس از آن قابل بازگشت نخواهد بود.
لذا از کليه دارندگان سيم کارت تاليا دعوت مي شود تا با برقراري اولين تماس ضمن پيوستن به جمع مشترکان تاليا، از غير فعال شدن سيم کارت خود جلوگيري نمايند.
( اين اطلاعيه در تعدادي از روزنامه هاي کثيرالانتشار کشور به چاپ رسيده است.)
منبع : روابط عمومی تالیا